29 okt
2014

Wangel — Sun (single)

wangel

Det dan­ske band Wan­gel, hvis meget lovende demoer jeg før har haft i fokus på blog­gen, er ende­lig ude med deres før­ste offi­ci­elle single Sun. Lyk­ke­lig­vis lever sing­len til fulde op til det store poten­ti­ale, demo­erne demonstrerede.

Med refe­ren­cer til Bon Iver, When Saints Go Machine og Jeff Buck­ley er front­mand Peter Wan­gels vokal endnu engang impo­ne­rende i sit ube­svæ­rede skifte mel­lem kæl­der­dyb baryton og højtra­vende fal­set. Det er svært at tro, at samme mand kan frem­bringe så vidt for­skel­lige lyde! De elek­tro­ni­ske ele­men­ter vir­ker sam­ti­dig læk­kert orga­ni­ske og sprøde!

Syd­kore­ansk eventyr

Wan­gel har ind­til videre spil­let enkelte kon­cer­ter på Gimle Sound Tjek Festi­val, Rust og Ideal Bar, hvor de var­mede op for Kill J. De er altså så småt ved at etab­lere sig her i Dan­mark, men utro­ligt nok har ban­det alle­rede haft hul igen­nem til Syd­korea — af alle lande! Syd­koreas stør­ste rock­festi­val Pen­ta­port med 85.000 besø­gende boo­k­ede sim­pelt­hen i som­mer Wan­gel, på trods af, at de intet havde udgi­vet offi­ci­elt, ingen kon­cer­ter havde på cv’et og hver­ken havde pla­de­sel­skab eller book­ing­bu­reau i ryg­gen. Det var den dan­ske ambas­sade i Seoul, der havde tip­pet festi­va­len om ban­det på bag­grund af et par enkelte sange, som på det tids­punkt var til­gæn­ge­lige på deres Soundcloud.

Det lille even­tyr er dæk­ket i disse to video­dag­bø­ger, hvor der også er små lyd­klip med endnu uud­gi­vet musik, som vi for­hå­bent­lig kom­mer til at høre i fuld længde inden længe:

27 okt
2014

Late Bloomers — Out Of Time (single)

late bloomers

Late Bloo­mers, et fire­mands­band fra Køben­havn, der tid­li­gere har udgi­vet musik under nav­net Gir­l­fri­ends, præ­sen­te­rer deres før­ste num­mer Out Of Time. Det er rime­lig straight forward indie pop, bak­ket op af en mur af synt­he­sizers. Det fun­ge­rer upå­kla­ge­ligt og er pok­kers char­me­rende, hvis du spør­ger mig! Det min­der mig lidt om tid­lig Mew i en mere plad­der­ro­man­tisk og ukom­pli­ce­ret udgave.

24 okt
2014

Musik Mig Hårdt vol. 4

eye
Artwork: Mat­t­hew Divito

Det er tid til en ny play­li­ste fuld af dans­sable sange, der spæn­der vidt fra electro og disco i for­skel­lige afskyg­nin­ger (Lemai­tre, Spada, Oli­ver, Ten Walls), til­ba­ge­læ­nede ryt­mer (Wal­deck, Cari­boBuKarl Grün­der, Mac DeMarco + Hazy Moun­tains) tung hip-hop (Mykki, Blanco, Gold Link, The Celestics) til et par numre vi kunne kalde nut­tet, naiv tyg­ge­gum­mipop (Sop­hie og Kero Kero Bonito)!.

Af dan­ske kunst­nere figu­re­rer i denne omgang Vin­ter­tur med en ener­gisk omgang power-electro, Jonas. K.P. med gro­ovy, melo­disk electro­nica og Chri­stian d’Or med et humo­ri­stisk 80’er disco-inspireret num­mer, Hot Pants.

Tra­ck­li­ste:

1. Big Wild — Sun­rise
2. Cari­bou — Can’t Do Wit­hout You (Tale Of Us & Mano Le Tough Remix)
3. Lemai­tre — Wait (Jerry Folk Remix)
4. Chri­stian d’Or — Hot­pants (ori­gi­nal ver­sion)
5. Wal­deck — Midsum­mer Night Blues
6. Mac DeMarco — Bro­t­her (Hazy Moun­tains Remix)
7. Karl Grün­der — Was­hed
8. Jonas K.P. — Flow
9. Spada Feat Hosie Neal – Feel Like Home (Red Vel­vet Dress)
10. RL Grime — Core — RL Grime
11. The Celestics ft. Waldo — 173(pipo ver­sion)
12. Gold­Link — Ay Ay (Lindsay Lowend & Jonah Base­ball Remix)
13. Mykki Blanco — Mos­hin In The Front Feat. Cities Aviv
14. SOPHIEBIPP
15. Kero Kero Bonito — Fla­m­ingo
16. Angus & Julia Stone — A Heart­break (ODESZA Remix)
17. Big Data — Dan­gerous (Oli­ver Remix)
18. VINTERTUR — The New
19. Oli­ver — Fast Forward
20. Ten Walls — Wal­king With Elephants

Related Posts with Thumbnails

Search

TRANSLATE

Twitter


Facebook

Musik Mig Blidt på Wimp

Best tracks 2014 by Musik Mig Blidt

Nye indlæg

Blogroll

Venner

Kategorier

Play this site on Shuffler.fm
bloglovin
The Hype Machine