25 jul
2014

Iceage — The Lord’s Favorite (single)

iceage

Nu havde jeg ellers lige put­tet dan­ske Ice­age i en boks der hed smadret punkmu­sik og så disker de op med denne nye sang og video, der viser ban­det fra en over­ra­skende ny side! Vi kunne kalde det rockabilly-punk — what? Ja, du læste rig­tigt! Det lyder som et miks, der er dømt til at mis­lyk­kes, men jeg synes fak­tisk det lyder ret fedt!

Elias Ben­der Røn­nen­felts henka­stede vokal er übercool i denne nye instru­men­tale set­ting, og videoen mat­cher denne art cool­ness fornemt!

21 jul
2014

Sommerplayliste 2014

summer-tumblr-1

Som­me­ren er på sit høje­ste, og der­for giver det god mening at sætte musik på, som emmer af denne lækre årstid! I mit hoved er som­mer lig med gro­ovy bas­gange, lyse, ekso­ti­ske toner, brug  af calypso og ukulele, asso­ci­a­tio­ner til græn­se­løs dag­drøm­meri, glim­tende kon­densvand­per­ler på en iskold dåseøl, daseri på stran­den, pic­nic i Køben­havs par­ker, og det sær­lige gyldne skær og lange skyg­ger solen kaster over os i de sene aftentimer.

Jeg håber, du synes at musik­ken lyder af alt dette, når du har hørt play­li­sten til ende!

Tra­ck­li­ste: 

01. Gold Is For The Gol­den Team — Be Toget­her
02. The Rebel Light — Juke­box Dream
03. Jamie xx — Far Nea­rer
04. Empire Of The Sun — Wal­king On A Dream (Daigo Re-Bake)
05. Fre­edom Fry — With The New Crowd
06. Out­si­des — Just Curious
07. Brett — Gol­den
08. Jungle —  Busy Ear­nin’
09. Wil­liam Ony­ea­bor vs. Hot Chip — Ato­mic Bomb
10. WOODS — Tam­bourine Light
11. Yumi Zouma — It Feels Good To Be Aro­und You (feat. Air France)
12. Fre­edom Fry — Home
13. Wild Party — When I Get Older (Big Wild Remix)
14. Sun Angels — A Drink Before The War
15. Mt. Si. — Oh
16. Chor­das­hian — Skyscra­per Souls Feat. Fre­edom Fry
17. Inspi­red & the Sleep — Pool Guard
18. Gör­kem Han Jr. — Ocean
19. Steve Mil­ler Band — Fly Like An Eagle (Karim Dub Edit)
20. Spa­zzkid — At Fault (feat. There Is A Fox)
21. Fre­edom Fry — Sum­mer In The City
22. Man­fzed Kidd — Lights
23. TV Girl — Birds Dont Sing
24. Thum­pers – Unkin­der (A Toug­her Love)
25. Rich Aucoin — Are You Expe­ri­en­cing
26. Bla­ck­bird Bla­ck­bird — Tan­ge­r­ine Sky (I Love You The Most)

 

Hvis du har lyst til at for­nøje dig med mere som­mer­mu­sik, så har jeg også en pæn stor som­mer­play­li­ste lig­gende på Spo­tify og WiMP. Her fin­der du nogle af num­rene ovenover (ikke alle er på strea­m­ingtje­ne­sterne) og en masse flere. Der er ikke mange klas­si­kere — for ikke at sige nær­mest ingen, men til gen­gæld er der mas­ser af nyere rela­tivt ukendte som­mer­lækre tra­cks! Listen bli­ver løbende udbygget.

  

15 jul
2014

Guldkorn juni 2014

khali-may334345

Artwork: http://penabranca.tumblr.com/

Her føl­ger en række af de numre, der har gjort størst ind­tryk på mig i løbet af juni måned.

To dan­ske kunst­nere har sne­get sin på listen i denne måned. Mileva, der impo­ne­rede mig så meget at jeg tid­li­gere på måne­den skrev et ind­læg dedi­ke­ret til denne nye spæn­dende duo. Kill J, der er til­bage med en vaske­ægte slo­w­bur­ner og Indi­ans har lagt smuk lyd til sound­ta­cket til fil­men The Fault In Our Stars.

Der er noget færre numre på denne juni­li­ste, end der ple­jer at være, men det skyl­des at nogle numre er reser­ve­ret til en snart kom­mende som­mer­play­li­ste i ste­det! Hold øje med den!

Tra­ck­li­ste:

1. Maps — To The Sky (M83 Remix)
2. Vaults — Pre­mo­ni­tions
3. Mileva — Magi Mileva
4. Indi­ans — Obli­vion
5. Sylvan Esso — Cof­fee
6. Cari­bou — Can’t Do Wit­hout You
7. Vio­let Swells — Into The Ether
8. TV Girl — Pan­tyhose
9. Tom Adams –Migra­tion
10. Banks — Drow­ning (Dave Glass Ani­mals Remix)
11. KIll J — You Have Ano­t­her Lover
12. Phi­lip Selway — Com­ing Up For Air
13. Jenny Lewis — Just One Of The Guys
14. Fre­edom Fry — The Sea Invi­sible
15. Low Roar — Vam­pire On My Fridge
16. Jes­sie Ware — Tough Love
17. The Pains Of Being Pure At Heart — Eury­dice
18. Luluc — Wit­hout A Face

 


Om Gukorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skrive sær­skilt om al den gode nye musik, der løbende udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at samle op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det ville være en skam, hvis det gik din næse forbi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsen nyt og noget er lidt ældre, men med en for­mod­ning om, at det med god sand­syn­lig­hed alli­ge­vel ikke er noget, du ken­der (god musik bli­ver som bekendt aldrig for gammelt).

Det fede ved soundcloud­p­lat­for­men er, at det tit er ste­det hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om numre, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.


 

Related Posts with Thumbnails

Search

TRANSLATE

Twitter


Facebook

Musik Mig Blidt på Wimp

Best tracks 2014

Nye indlæg

Blogroll

Venner

Kategorier

Play this site on Shuffler.fm
bloglovin
The Hype Machine