8 maj
2015

Another Juggle — Dance Sunshine, Dance (videopremiere)

Another Juggle

Det er med stor glæde, at Musik Mig Blidt her­med kan pre­mi­ere videoen til den sprit­nye og fan­ta­sti­ske før­stesingle fra dan­ske Ano­t­her Juggle!

Videoen, der er instru­e­ret af den unge og talent­fulde Peter Scher­re­beck, udspil­ler sig i et kli­nisk, far­ve­løst og lidt fal­de­fær­digt miljø med en fyr i køre­stol og to piger der age­rer som ret alter­na­tive hjæl­pere! Det hele fore­kom­mer let­tere bizart, men vir­ker omvendt også stem­nings­mæt­tet dra­gende. Per­son­ligt synes jeg, at de udpræ­gede hud­far­vede toner til­fø­jer en høj grad af skrø­be­lig­hed til stem­nin­gen. Når det kom­mer til video­ens hand­ling, har har de to pigers til­ta­gende løs­slup­pen­hed måske en trans­for­me­rende effekt på fyren? Døm selv!

Director/Instruktør: Peter Scher­re­beck Han­sen
Fotograf/DOP: Anders Morre Peter­sen
Pro­duction Design: Peter Scher­re­beck Han­sen
Per­for­mere: Sarah Fran­cesca Brænne, Kaja Mærk Ege­berg & Thyge Søn­der­toft
Edit/Redigering: Peter Scher­re­beck Hansen

Fra san­gens før­ste tone føler man sig hen­sat til 80’erne i kraft af de lyse synt­h­strøg og meka­ni­ske trom­mer. En lege­syg og fjeder-lignende synt­h­bas­gang ind­le­der løjerne sam­men sam­men med en til­ba­ge­holdt og lidt mystisk vokal. Så fal­der omkvæ­det, og man let­ter på en som­mer­ro­man­tisk og let­tere melan­kolsk sky! Num­me­rets bro intro­du­ce­rer et ele­ment, der er et af grup­pens vare­tegn og som adskil­ler dem fra mæng­den — skævt men klin­gende og knald­frækt gui­tar­fin­ger­spil! Mew gui­ta­rist Bo Mad­sens ekvi­li­bri­sti­ske til­gang til instru­men­tet kan spo­res som inspira­tions­kilde. Gui­tar­fi­gu­rerne løf­ter num­me­ret til nye høj­der og til­fø­jer et ele­ment af effek­tiv sus­pense. Når alle ele­men­terne på for­nem vis sam­ler sig i det afslut­tende omkvæd, er det svært ikke at blive revet med!

Num­me­ret er mixet og maste­re­ret af Mor­ten Bue (The Rumour Said Fire, Mew, Figuri­nes m.fl.), som også er med ombord, når ban­dets debutal­bum lan­der senere til efter­å­ret (jeg har fået lov at smug­lytte, og det lyder sær­de­les lovende!)

 

Ano­t­her Jug­gle er: Niko­laj Dals­gaard, Emil Eggert Scher­re­beck, Anders Ceder­blad og Tho­mas Haahr.
Ban­dets lyd er er domi­ne­ret af gni­strende 80’er ele­men­ter, melo­di­ske synths, fæn­gende gui­tar­linjer og rum­mer også en udtalt nor­disk melan­kolsk, sær­ligt i sangskrivningen.
21 apr
2015

Vind billetter til SebastiAn på Rust

Sebestian rust

Fre­dag den 1.maj 2015 fester Distor­tion og Rust igen­nem med kyn­dig hjælp fra den fran­ske elek­tro­ni­ker Seba­stiAn, der læg­ger vejen forbi spil­le­ste­det på Nør­re­bro og spil­ler en natkoncert. Hvis du skulle være i tvivl står Seba­stiAn for fransk electro house i abso­lut super­liga og med mas­ser af atti­tude. At den køben­havn­ske elek­tro­ni­ske festi­val Distor­tion er med­ar­ran­gør på arran­ge­men­tet giver god mening, for Sebea­sti­Ans musik kan netop ken­des på sin brug af mød­be­skidt distor­tion, sprøde gui­ta­rer og mas­ser af smæk på bea­tet! Det kan over­sæt­tes til et dan­se­gulv, hvor sexet læk­ker­hed og sve­dig vild­skab er de pri­mære fællesnævnere!

Seba­stiAn har været til­knyt­tet det vel­renom­me­rede pari­si­ske label Ed Ban­ger, der også huser navne som Justice, DJ Mehdi og Uffie, siden 2005. Her har han det sid­ste årti udgi­vet en god hånd­fuld ep’er, fuld­længde album­met Total fra 2011, været invol­ve­ret i filmso­und­tra­cks  og ikke mindst udgi­vet en per­lerække sexede remixes for pro­mi­nente navne som Daft Punk, M.I.A, Kelis, The Kills, Kavin­sky og Char­lotte Gainsbourg.

Bil­let: https://billetto.dk/da/events/edbanger

FB event: https://www.facebook.com/events/861002260609092

Hør udvalgte numre fra hans bag­ka­ta­log herunder:

 

Vind bil­let­ter til kon­cert på Rust

I sam­ar­bejde med Rust udlod­der Musik Mig Blidt 1x2 bil­let­ter til dette brag af en koncert. For at del­tage skal du blot sende en e-mail til mail@musikmigblidt.dk med tit­len “Seba­stiAn på Rust”. Husk også at angive dit fulde navn. Lod­træk­nin­gen fin­der sted den 30. april kl. 12. Vin­deren får direkte besked og bli­ver umid­del­bart efter offent­li­ggjort i dette indlæg.

Opda­te­ring: Vin­de­ren blev Sine Prim­dahl. Tak til alle jer andre del­ta­gere og bedre held næste gang!

9 apr
2015

Guldkorn marts 2015

Foto: Tom Killion

Så er play­li­sten for de stær­ke­ste tra­cks fra marts måned klar. Jeg bestræ­ber mig på kun at vælge det bed­ste af det bed­ste, men alli­ge­vel er jeg nået op på over 40 styk­ker musik. På trods af den store kvan­ti­tet skulle den høje kva­li­tet gerne holde dig fan­get! Lad mig vide, hvad for et num­mer der får dig mest op at køre — jeg er nys­ger­rig på hvad lyt­terne der­ude synes!

Sæd­va­nen tro, skal vi lige vende denne omgangs dan­ske islæt. Den fin­der du i form af bidrag fra Vir­gin Sui­cide, Tara­gana Pyja­rama, ML Buch, OofjCom­mu­ni­ons, Eirene, Smerz (norsk duo men bosat i Kbh), Who­Ma­deWho og gode gamle Mew!

Tra­ck­li­ste:

1. Johnny Jewel — Glass Candy/Shell Game
2 Shura — 2Shy
3. Aaron — Strong
4. Champs — Vamala
5. EXGF — We Are The Hearts
6. 18+ — Dry
7. Wildcat! Wildcat! — Hero
8. Novo Amor — Welcome to the Jungle (Guns N’ Roses cover)
9. Ezra Fur­man — Rest­less Year
10. Vir­gin Sui­cide — Vir­gin Sui­cide
11. Por­tico — 101 (ft. Joe New­man)
12. Nosaj Thing — Cold Sta­res ft. Chance The Rap­per + The O’My’s
13. Action Bron­son — Baby Blue ft. Chance The Rap­per (Prod. Mark Ron­son)
14. The Yetis — Little Sur­fer Girl
15. Gen­gahr — Haun­ter
16. Patrick Wat­son — Love Songs For Robots
17. Foreign Fields — Little Lover
18. The Yetis — Myste­rion
19. Sóley — Ævintýr
20. T I O — A Simple Way
21. Sufjan Ste­vens — Should Have Known Bet­ter
22. Tara­gana Pyja­rama — Ariel
23. Jaakko Eino Kalevi — Double Talk
24. Mr Fogg — Time To Ascend
25. Cou­sin Mar­nie — You’ve Been Foo­ling Me Baby
26. Will Sam­son — Sun­bea­mer Pt II
27. Toki­mon­sta — Realla feat. Ander­son Paak (HWLS Remix)
28. OOFJ — I For­give You
29. Inven­tions — Slow Bre­at­hing Circuit (A Win­ged Victory For The Sul­len Remix)
30. Dorian Con­cept — ‘Ann River, Mn’ (Bibio Remix)
31. Memoryy — Young Obli­vion
32. Piano Inter­rup­ted — Emo­ti­con (Floex Remix)
33. Astro­nauts, etc. — I Know
34. Sufjan Ste­vens — No Shade In The Sha­dow Of The Cross
35. Sia — Ela­stic Heart (Clams Casino Remix)
36. Com­mu­ni­ons — Out Of My World
37. ML BUCH — Flow
38. Smerz — Move
39. Eirene – In My Head
40. Who­Ma­deWho — Ember (Radio Edit)
41. Tus­si­lago — My Own Dear
42. Mew — Water Sli­des (Edit)
43. Tara­gana Pyjarama — Givers

 


Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skrive sær­skilt om al den gode nye musik, der løbende udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at samle op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det ville være en skam, hvis det gik din næse forbi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed alli­ge­vel ikke er noget, du ken­der (god musik bli­ver som bekendt aldrig for gammelt).

Det fede ved soundcloud­p­lat­for­men er, at det tit er ste­det hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om numre, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

Related Posts with Thumbnails

Search

TRANSLATE

Twitter


Facebook

Musik Mig Blidt på Wimp

Best tracks 2015

Nye indlæg

Blogroll

Venner

Kategorier

Play this site on Shuffler.fm
bloglovin
The Hype Machine