2 feb
2020

Guldkorn september — december 2019

Det er gået lidt sløvt med at få opda­te­ret blog­gen med de sene­ste måne­ders guld­korn, og det skal jeg bekla­ge! Hel­dig­vis har ingen af alle dis­se san­ge og num­re nogen udløbs­da­to. Det er hel­ler ikke for ingen­ting, at de alle ryger fluks på min (hvis jeg selv skal sige det) evigt gyl­di­ge All Gre­a­test play­li­ste, der pt. tæl­ler lidt over 3000 san­ge — udover selv­føl­ge­lig min Best Of 2019 play­li­ste.

Da det­te ind­læg dæk­ker de bed­ste san­ge fra sep­tem­ber og året ud, er der mildt sagt en pæn stak guld­korn, at for­kæ­le sine ører med, men måske er det nød­ven­digt at spre­de lyt­nin­gen over nog­le dage. Med min­dre du da har en hel dag til rådig­hed, hvor du kan høre musik. Det tager trods alt ca. 8 timer at lyt­te til det hele. Men jeg lover, at der er sto­re lyt­te­o­p­le­vel­ser i ven­te!

Dan­ske kunst­ne­re inklu­de­rer i den­ne omgang:
Pine­moon, Pen­ny Poli­ce, Kara Moon, Klap­trae, Masa­so­lo, Bear With Me, Jagu­ar Moon, Suni, Rig­mor, A Kind of Man, Gan­ger, Sofie Birch, GRETA, Death Machine, BYLJA, Sunx, Blaue Blu­me, Eik Octo­bre, Tren­te­møl­ler, Came­lo, Flag Whi­te, Efter­klang og Blitzkrig

 

Guldkorn september 2019

1. Pine­moon — Mira­c­le
2. Tom Adams — Par­ti­c­le V (Seba­sti­an Pla­no Rework)
3. Snor­ri Hal­l­gríms­son — …og Min­ning Þín Rís Hægt (Peter Greg­son Rework)
4. Domi­nik Eul­berg — Fün­f­fleck-Wid­der­chen
5. Amy Root — June
6. Amy Root — Elif
7. Hay­den Cal­nin — Fuck Col­lingwood
8. Röyks­opp — I Just Dont Under­stand You
9. Pen­ny Poli­ce — The­re Is More
10. Ed Carl­sen — Hands, Heart
11. Klang­stof — Atta­ck Atta­ck
12. Max Coo­per — Repe­ti­tion
13. Max Coo­per — Par­ting Ways (with Six Sig­ma)
14. Slow Mea­dow — Fake Magic is Real
15. Kara Moon — Sky
16. Will Sam­son — Ochre Alps
17. Power Glove — Loa­ded
18. Kon­rad­sen — Baby Hal­le­lujah

 

Guldkorn oktober 2019

1. Patri­ck Wat­son — Here Comes The River
2. Kon­rad­sen — Dice
3. Klap­trae — Be My Love Act II
4. Eik Octo­bre — Rapid Eye Move­ment
5. Masa­so­lo — Loa­ded Gun
6. Bear With Me — Cry
7. Fre­edom Fry — Mat­chsti­ck
8. Anne Mül­ler — Num­mer 2
9. Slow Mea­dow — Heli­um Life Jack­et
10. Jagu­ar Moon — Lot­te­ry
11. Van­co­u­ver Sle­ep Cli­nic — ZION
12. Suni — Aller­nÊr­mest
13. Mint Julep — Rico­chet
14. Will Sam­son — Flower­bed
15. Hig­ha­saki­te — Can I Be For­gi­ven

 

Guldkorn november 2019

1. Masa­so­lo — Gim­me Gim­me Gim­me
2. Will Sam­son — Flower­bed (S Carey Remix)
3. Japan Man — The Law
4. AJIMAL — How Could You Dis­ap­pear?
5. Nik­las Pas­ch­burg — If
6. Rig­mor - Vægt­løs
7. A Kind of ManFLIP
8. Jagu­ar Moon — Ostrich
9. Gan­ger - KOMETEN
10. LE MATOS — Com­ple­te Memory Recove­ry
11. Sofie Birch — Myg
12. GRETA — Baby
13: Patri­ck Wat­son — Look at you

 

Guldkorn december 2019

1. GRETA — Wil­der­ness
2. GRETA — Whi­te
3. Gan­ger — Læn­ker
4. Death Machine — Some­day
5. BYLJA — Kosm, Pt. 2
6. BYLJA — Kosm, Pt. 1
7. RY X — Untold (Alex Banks Remix)
8. Adam Daud­rich — Swells
9. Chri­sti­an Löf­f­ler — Ver­sail­les (Hold)
10. DOMENICO and Viiq — No Scrubs x You Make Me Wan­na
11. Old Ami­ca — Sonja / Eri­c’s Dinosaurs (Rewor­ked by The­re­se Lit­h­ner)

 

Ekstra guldkorn

Som sæd­van­lig har jeg nede­nun­der sam­let de guld­korn, som ikke fin­des på soundcloud eller som har en musik­vi­deo til, du ikke må sny­de dig selv for!

Trackliste

1. Will Sam­son — Ochre Alps
2. Star­Hor­se — C​/​1965 S1
3. Sunx — Heart­bre­a­ker Bye
4. Blaue Blu­me - Lovab­le
5. Tony Ander­son & Chris Cole­man — Escha­ton
6. Benja­min Gust­af­sson — Hea­ven Knows, Right?
7. Benja­min Gust­af­sson — Home
8. Eik Octo­bre- Take Me Somewhe­re Else
9. The Natio­nal — Light Years
10. Power Glove — Secrets (feat. Ella Thomp­son)
11. Ra Ra Riot — Bad to Wor­se
12. Kis­hi Bas­hi — A Meal for Lea­ves
13. Kis­hi Bas­hi — The­me From Jero­me (For­got­ten Words)
14. The Slow Show — Pla­ces to go
15. Tren­te­møl­ler — Blue Sep­tem­ber (feat. Lis­bet Fritze)
16. Slow Mea­dow — Stel­larum Fixarum
17. Par­ra For Cuva — Eff Five
18. Fre­edom Fry — Mat­chsti­ck
19. CHVRCHES — Death Stran­ding
20. Night Beds — Blue Knuck­le
21. Came­lo — Ste­reo Child
22. Eik Octo­bre — Rapid Eye Move­ment
23. Elah Hale — Hol­ding You Clo­se
24. Kis­hi Bas­hi — Pen­ny Rab­bit and Sum­mer Bear
25. Chi­to­se Haji­me — Honen Bus­hi (Dori­an Con­cept Remix)
26. Kon­rad­sen — Red to Rhy­me
27. Babe­hea­ven — God Sent The Baby
28. Miya Foli­ck — I will fol­low you into the dark
29. Sudan Archi­ves — Down On Me
30. Sudan Archi­ves — Iceland Moss
31. Sudan Archi­ves — Limit­less
32. C Dun­can — He Came From The Sun
33. Doug­las Dare — Sil­ly Games
34. Will Sam­son — Cales­cent
35. Sara Lov — Dep­th of Night feat. Dustin O’Halloran
36. Eik Octo­bre — (Sin­ce) You
37. Flag Whi­te — Intet & Væren/Morfar & Mor­mor
38. Efter­klang — Vi er uen­de­lig (feat. south Den­mark Girls Choir)
39. Efter­klang – Hæn­der der åbner sig ft. South Den­mark Girls Choir
40. Efter­klang — Havet løf­ter sig
41. Makeup and Vani­ty Set — The­me From Radio Ren­tal
42. Sus­an­ne Sund­før — Undercover (Live from The Bar­bi­can)
43. John Metcal­fe — Hymn (John Metcal­fe Remix)
44. Came­lo — Mel­lo Man
45. Soak — Blood­buzz Ohio (The Natio­nal Cover)
46. Anton Belov — First Kiss
47. Amy Root — Elif (OIJ Remix)
48. Blitzkrig — Varm Kind (vi kom­mer aldrig ud)
49. Kis­hi Bas­hi — Vio­lin Tsu­na­mi
50. Kis­hi Bas­hi — A Song For You
51. Gen­ga­hr — Eve­ryt­hing & More
52. Dralms — Gra­cious Host

Will Sam­son — Ochre Alps

 

Star Hor­se — C​/​1965 S1

 

Sunx — Heart­bre­a­ker Bye

 

Blaue Blu­me — Lovab­le

 

Tony Ander­son & Chris Cole­man — Escha­ton

 

Benja­min Gust­af­sson — Hea­ven Knows, Right?

 

Benja­min Gust­af­sson — Home

 

Eik Octo­bre- Take Me Somewhe­re Else

 

The Natio­nal — Light Years

 

Power Glove — Secrets (feat. Ella Thomp­son)

 

Ra Ra Riot — Bad to Wor­se

 

Kis­hi Bas­hi — A Meal for Lea­ves

 

Kis­hi Bas­hi — The­me From Jero­me (For­got­ten Words)

 

The Slow Show — Pla­ces to go

 

Tren­te­møl­ler — Blue Sep­tem­ber (feat. Lis­bet Fritze)

 

Slow Mea­dow — Stel­larum Fixarum

 

Par­ra For Cuva — Eff Five

 

Fre­edom Fry — Mat­chsti­ck

 

CHVRCHES — Death Stran­ding

 

Night Beds — Blue Knuck­le

 

Came­lo — Ste­reo Child

 

Eik Octo­bre — Rapid Eye Move­ment

 

Elah Hale — Hol­ding You Clo­se

 

Kis­hi Bas­hi — Pen­ny Rab­bit and Sum­mer Bear

 

Chi­to­se Haji­me — Honen Bus­hi (Dori­an Con­cept Remix)

 

Kon­rad­sen — Red to Rhy­me

 

Babe­hea­ven — God Sent The Baby

 

Miya Foli­ck — I will fol­low you into the dark

 

Sudan Archi­ves — Down On Me

 

Sudan Archi­ves — Iceland Moss

 

Sudan Archi­ves — Limit­less

 

C Dun­can — He Came From The Sun

 

Doug­las Dare — Sil­ly Games

 

Will Sam­son — Cales­cent

 

Sara Lov — Dep­th of Night feat. Dustin O’Hall­or­an

 

Eik Octo­bre — (Sin­ce) You

 

Flag Whi­te — Intet & Væren/Morfar & Mor­mor

 

Efter­klang — Vi er uen­de­lig (feat. south Den­mark Girls Choir)

 

Efter­klang – Hæn­der der åbner sig ft. South Den­mark Girls Choir

 

Efter­klang — Havet løf­ter sig

 

Makeup and Vani­ty Set — The­me From Radio Ren­tal

 

Sus­an­ne Sund­før — Undercover (Live from The Bar­bi­can)

 

John Metcal­fe — Hymn (John Metcal­fe Remix)

 

Came­lo — Mel­lo Man

 

Soak — Blood­buzz Ohio (The Natio­nal Cover)

 

Anton Belov — First Kiss

 

Amy Root — Elif (OIJ Remix)

 

Blitzkrig — Varm Kind (vi kom­mer aldrig ud)

 

Kis­hi Bas­hi — Vio­lin Tsu­na­mi

 

Kis­hi Bas­hi — A Song For You

 

Gen­ga­hr — Eve­ryt­hing & More

 

Dralms — Gra­cious Host

 

Musik Mig Blidts Best of 2019 playliste på Spotify

Husk at du også kan høre og abon­ne­re på Musik Mig Blidts “Best of 2019” på Spo­ti­fy, hvor 99 % fra mine guld­korns­play­li­ster gen­nem året er sam­let:

 

Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned eller måne­der. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men altid med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed er gået din næse for­bi. Soundcloud­-p­lat­­for­­men er ind­til vide­re valgt som den pri­mæ­re plat­form for dis­se play­li­ster, for­di det tit er ste­det, hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op, før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re — remixes, boot­legs eller cover­ver­sio­ner, der aldrig får en offi­ciel udgi­vel­se.

20 dec
2019

Tusindfald — Blik (forpremiere)

Tusind­fald udgi­ver på søn­dag, efter en ca. 6 år lang pau­se, en ny EP med den simp­le titel, Blik, men alle­re­de her to dage inden udgi­vel­sen har jeg været så hel­dig at have fået lov at hol­de en for­pre­mi­e­re her på Musik Mig Blidt (lyt læn­ge­re nede)!

Jes­per Lun­da­ger, der står bag Tusind­fald, kører på EP’ens seks num­re vide­re i spo­ret af sin for­ri­ge (og før­ste) EP med drøm­men­de, melo­di­ske pro­duk­tio­ner, der balan­ce­rer mel­lem drøm­mepop og sho­e­ga­ze-gen­ren med et lidt mere elek­tro­nisk twist end f.eks. sho­e­ga­ze-legen­der­ne Cocteau Twins. At der ikke er sket så meget udvik­ling siden sidst, gør mig intet, når det er så smukt og svæ­ven­de udført, som til­fæl­det er her. Rum­klan­ge­ne og de for­skel­li­ge atmos­fæ­ri­ske synt­h­fla­der og langstrak­te gui­tar­fla­der sen­der i hvert fald mig på en vidun­der­lig, sonisk rej­se, hvor tan­ker­ne frit kan van­dre.


Jes­per Lun­da­ger i stu­di­et.

Om tiden fra sid­ste udgi­vel­se, Kys fra 2013 og til i dag for­tæl­ler Jes­per Lun­da­ger, at han har for­ladt de tryg­ge ram­mer som stu­de­ren­de på Sonic Col­le­ge i Hader­s­lev og bevæ­get sig ud på arbejds­mar­ke­det og ud i ver­den:

I star­ten begræd jeg den tab­te tid som stu­de­ren­de, fæl­les­ska­bet og ven­ner­ne der var flyt­tet. Jeg flyt­te­de rundt i hele lan­det, da jeg arbej­de­de som fre­elan­cer og tog opga­ver hist og her. Jeg har været aktiv med at lave lyd og musik, gen­nem arbej­de som lyd­de­sig­ner, men knap så meget på det pri­va­te. På et tids­punkt stod dele af mit lydstu­die i hhv Hor­sens, Oden­se og Roskil­de.

Jeg fort­sat­te dog med at arbej­de vide­re på brud­styk­ker af san­ge hist og her, og med en lap­top er det jo hel­dig­vis i dag nemt at arbej­de selv under mini­ma­li­sti­ske for­hold.

Min­der­ne og ven­ner­ne fra stu­di­e­ti­den spø­ger sta­dig:
Et vokal­samp­le af min venin­de Sofie Birch (https://www.birchis.com/) fra 2013 udgi­vel­sen Kys gen­nem­sø­ger hele pla­den, og åbnings- og afslut­nings­num­re­ne er eksem­pel­vis byg­get op omkring mani­p­u­le­re­de samp­les fra gam­le opta­gel­ser.

På sam­me måde hol­der jeg meget af at bru­ge gam­melt hardwa­re på nye og sjove måder. Eksem­pel­vis har jeg en gam­mel PC med win­dows 98 stå­en­de, som jeg hol­der af at bru­ge som synt­he­sizer og køre igen­nem en mas­se effek­t­mo­du­ler fra 80’er og 90’erne.

Idéen til num­me­ret “Alting For­an­dres” blev til helt til­ba­ge i 2011. Det er et af de num­re, der bare aldrig vil­le bli­ve fær­digt i stu­di­et, og jeg måt­te til sidst bare sige stop til mig selv, og give slip. “Blik”, og de sid­ste par år af mit liv, har i det hele taget nok været en øvel­se i net­op det­te. At give slip, kom­me vide­re og accep­te­re at tin­ge­ne er som de er, men altid er under for­an­dring.”

28 nov
2019

Forpremiere på A Kind Of Man’s debut-EP + og track by track gennemgang

Jeg hav­de i august 2018 for­nø­jel­sen og æren af at have pre­mi­e­re på A Kind Of Man’s debut­sing­le Ted­dy Love, som jeg udråb­te til et af de bed­ste num­re udgi­vet det år. Jeg er der­for glad for, at jeg i dag har fået lov at være vært for for­pre­mi­e­ren på A Kind Of Man’s debut-EP af sam­me navn.

Bag A Kind of Man står Bjørn Rosenquist. Sel­ve nav­net “A Kind of Man” udsprin­ger af Bjørns egen defi­ni­tion af sig selv som mand. Han udta­ler:

Jeg er ligeg­lad med gam­mel­dags køns­rol­ler og nuti­dens mær­ke­li­ge for­fæn­ge­lig­heds­krav. Så jeg går i dame­tøj, når det pas­ser mig, og erklæ­rer mig for ‘en form for mand’.”

EP’en impo­ne­rer mig med sin alsi­dig­hed og dyna­mik. Ted­dy Love knej­ser sta­dig lige så stærkt, som da den udkom med sin geni­a­le melo­di og smit­ten­de, drøm­men­de ener­gi. Resten af EP’en’s san­ge demon­stre­rer nog­le af de sam­me kva­li­te­ter, men er mere rå i pro­duk­tio­nen. Sær­ligt gui­tar-rif­fe­ne træ­der mere frem i lyd­bil­le­det og river lidt mere i ører­ne. En anden ting, som jeg bider mær­ke i på EP’ens fem num­re, er Bjørn Rosenquist evne til at skif­te udtryk gen­nem sin vokal og til at rum­me fle­re lag af følel­ser på én gang. Det melan­kol­ske går såle­des hånd i hånd med en snert des­pe­ra­tion, det cool udtryk inde­hol­der en bis­mag af noget for­før­en­de sexet/kælent og dovent, og når eufori­en og højstemt­he­den får lov at træn­ge igen­nem, lyder han sam­ti­dig sår­bar og længsels­fuld. Det er svært at pin­po­in­te fuld­stæn­digt, hvor­dan dis­se nuan­cer mani­feste­rer sig, men jeg håber du for­står, når du lyt­ter til san­ge­ne.

Rent tek­nisk synes jeg også, at Bjørn Rosenquists vokal har en næsten kamæleo­n­ag­tig spænd­vid­de. Den svin­ger mel­lem andro­gyn fal­set til dybe, mør­ke toner på sid­ste num­mer Crow’s Feet omtrent 2/3 inde. Godt nok er den­ne dybe vokal kun kortva­rig og græn­sen­de til spo­ken word, men det viser, at A Kind Of Man har fle­re uhør­te sider og fle­re stren­ge at spil­le på, end hvad der frem­træ­den­de på den­ne EP

Gui­tar-rif­fe­ne på EP’en er et kapi­tel for sig selv — de sid­der gan­ske enkelt bare i ska­bet, og har en fed rå ener­gi over sig, som nog­le ste­der min­der en snert om Mew og andre ste­der giver asso­ci­a­tio­ner til Oasis

Alt i alt er der meget at glæ­de sig over ved den­ne fine, lil­le udgi­vel­se, der lover rig­tig godt for frem­ti­den for A Kind of Man. 

 

 

A Kind of Man — Track by Track

Når du har lyt­tet til EP’en, eller måske end­da imens du lyt­ter, kan det være inter­es­sant at kom­me lidt bag om num­me­ret med kunst­ne­rens egne betragt­nin­ger. Det får du mulig­he­den for her, hvor Bjørn Rosenquists gen­nem­går san­ge­ne på EP’en num­mer for num­mer:

Teddy Love

Ted­dy Love er omdrej­nings­punk­tet for EP’en og det før­ste num­mer som blev lavet. Det skil­ler sig også sta­dig lidt ud fra de andre i pro­duk­tion og stem­ning. Tek­sten er skre­vet ud fra en fore­stil­ling om det per­fek­te drøm­mes­ce­na­rie til et par­for­hold. Jeg var ikke den bed­ste sco­re­karl i mine start tyve­re, så der blev fore­stil­let man­ge ting sam­ti­dig med at jeg nød mit eget sel­skab, så lidt af et dilem­ma. Dog blev den først skre­vet fær­dig imens jeg var nyfo­rel­sket i den pige som også er “the girl” i musik­vi­deo­en lavet af Mee­to. Det gav plud­se­lig mening at skri­ve den fær­dig. Kort sagt hand­ler den om at være forel­sket og lider­lig. Og sta­dig ku’ sige god­nat med en pude­kamp når man er ble­vet gam­le sam­men.

Franceen

Jeg ind­spil­le­de trom­mer­ne på en tele­fon, i en stald på mine for­æl­dres gård i 2016. Da jeg begynd­te at lave san­ge til debut-EP’en, fandt jeg den gam­le trom­me ind­spil­ning og begynd­te at arbej­de på nog­le gui­tar­rif­fs. Tek­sten er inspi­re­ret af et under­ligt og usam­men­hæn­gen­de engangsk­nald. Jeg kan være håbløst roman­tisk når jeg er fuld, og dagen efter fik jeg bare lyst til at lave en skam­fuld sang.

A Kind of Man

Efter at have arbej­det som foto­graf i man­ge år, har jeg altid ønsket at lave musik. Til sidst spar­ke­de jeg mig selv hårdt nok i røven og begynd­te at skri­ve nog­le san­ge. En af dem blev kaldt ‘A Kind of Man’, og jeg tænk­te at det var et per­fekt navn til mit sol­opro­jekt. Den­ne mand kan være hvad som helst, når han vil — han er ikke bun­det til at være noget spe­ci­fikt. Og det er sådan jeg vil være. San­gens hand­ling er en kom­bi­na­tion af, hvor fedt det kan være at ren­de rundt i sin egen lil­le ver­den og skæ­re vir­ke­lig­he­den fra, og sam­ti­dig en hyl­dest til nog­le af mine bed­ste ven­ner, der på hver deres måde inspi­re­re mig til at være den, jeg er.

FLIP

San­gen hand­ler om at være kom­met vide­re fra den sel­v­op­ta­ge­de enspæn­der, til fuld­stæn­dig at fal­de og over­gi­ve sig til tosom­he­den. Det er star­ten på en vel­kendt og sam­ti­dig ufor­ud­si­ge­lig rej­se i et for­hold, som er præ­get af angst, hen­gi­ven­hed, beskyt­tel­se og kær­lig­hed. Vi begyn­der opta­gel­se af musik­vi­deo til FLIP her i decem­ber. Jeg vil ikke sige mere end at det er Mee­to, som også har lavet Ted­dy Love video­en, som laver den.

Crow’s Feet

Den lidt halvdårligt stem­te gui­tar med små skøn­heds­fejl få ste­der, ska­ber en stem­ning som træk­ker num­me­ret i en lidt naiv og ung­dom­me­lig ret­ning, selv om histo­ri­en i tek­sten og den dybe stem­me i mid­ten af num­me­ret fastslår moden­he­den og dyb­den i for­tæl­lin­gen. Den hand­ler om for­hol­dets stri­dig­he­der, hver­da­gen, drøm­me, indi­vi­du­el­le behov og over­gi­vel­sen til et andet men­ne­ske. Min per­son­li­ge favo­rit­tekst på pla­den.

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!