12 nov
2014

Jens-Ulrik Kleemeyer — Maybe Some Time From Now (premiere)

jens-ulrik2

Den dyg­tige Jens-Ulrik Kle­e­meyer, der spil­ler til Musik Mig Blidt –afte­nen på fre­dag den 14/11, er klar med før­ste single fra det kom­mende fuld­læng­de­al­bum SHITFACED, der er lige på trapperne!

Maybe Some Time From Now er tit­len på san­gen, som er lige så smuk og efter­tænk­som, men dog fuld af håb, som tit­len anty­der. Hør san­gen live på fre­dag, hvor du også kan høre flere nye sange!

Der i øvrigt 200 gra­tis down­lo­ads af singlen!

 

Læs mere om Musik Mig Blidt-aftenen den 14/11 her, vind bil­let­ter her, køb bil­let­ter her eller se Facebook-begivenheden her.

10 nov
2014

Vind billetter til Musik Mig Blidt aften i Vanløse

10415617_759846254062535_8290461268473158590_n33

Hvis det skulle have gået din næse forbi, så hol­der Musik Mig Blidt i sam­ar­bejde med Kul­tur­sta­tion Van­løse en kon­certaf­ten fre­dag den 14. novem­ber, hvor du kan høre to talent­fulde dan­ske arti­ster; Míl­ford og Jens-Ulrik Kle­e­meyer. Tusind­fald, som også skulle have spil­let, har desværre måt­tet aflyse pga. syg­dom, men det skal nok blive en magisk aften alligevel!

Musik Mig Blidt udlod­der hele 5x2 bil­let­ter til arran­ge­men­tet! For at del­tage i kon­kur­ren­cen skal du blot smide en kom­men­tar på arran­ge­men­tets Facebook-begivenhed eller sende en mail til mail@musikmigblidt.dk med over­skrif­ten “Musik Mig Blidt aften” og skrive dit fulde navn i selve mai­len. Dead­line for del­ta­gelse er tors­dag den 13/11.

Du kan høre og læse mere om kunst­nerne i dette ind­læg eller trykke play nedenunder.

 

8 nov
2014

Guldkorn oktober 2014

Jonathan Zawada

Artwork: Jonat­han Zawada

Vær­sgo! Okto­ber måneds bed­ste musi­kal­ske opda­gel­ser som per­ler på en snor! Tryk play og udvid din musi­kal­ske hori­sont med bl.a. en masse dan­ske bidrag i form af Flag White, Death Has No Dominion, Lowly, Sweet Tempest, The Attic Sle­e­pers,  Late Bloomers, Wangel og cali­for­ni­ske men København-baserede CHLLNGR.

Tra­ck­li­ste:

1. Iama­miwho­ami — Thin
2. Flag White — Ides Of March / Idle Hearts
3. Kias­mos — Bent
4. Death Has No Domi­nion — Com­ing Like A Hur­ri­cane
5. Monop­hona — Black On Black Radio Edit
6. Lowly — Sto­nes In The Water
7. Sweet Tem­pest — Monsters Under The Bed
8. Gen­gahr — Gen­gahr — Pow­der
9. King Gizzard & The Lizard Wizard — Hot Water
10. The Rebel Light — Stran­gers
11. Moo­doïd — La Lune (album ver­sion)
12. Nils Frahm — Re (The Fridge & Abso­lut Mono­ton Remix)
13. The Attic Sle­e­pers — Lines
14. Late Bloo­mers — Out of Time
15. Wan­gel — Sun
16. Bal­mor­hea — Attesa (Nils Frahm Rework)
17. Mac Mil­ler — Just Some Raps, Not­hing To See Here, Move Along
18. CHLLNGR — First Time Feat. DELS
19. Tes­sera Skies — Dro­p­let
20. MMOTHS — Yago
21. BC Cam­plight — Just Because I Love You
22. Blue Hawaii — Get Happy
23. Jake Hart — That Touch
24. Cat­hed­rals — Unbo­und
25. Dolce — Hand i Hand
26. Emi­li­ana Tor­rini — Night­fall (Pale Blue)

 


Om Gukorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skrive sær­skilt om al den gode nye musik, der løbende udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at samle op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det ville være en skam, hvis det gik din næse forbi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed alli­ge­vel ikke er noget, du ken­der (god musik bli­ver som bekendt aldrig for gammelt).

Det fede ved soundcloud­p­lat­for­men er, at det tit er ste­det hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om numre, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

Related Posts with Thumbnails

Search

TRANSLATE

Twitter


Facebook

Musik Mig Blidt på Wimp

Best tracks 2014 by Musik Mig Blidt

Nye indlæg

Blogroll

Venner

Kategorier

Play this site on Shuffler.fm
bloglovin
The Hype Machine