Karl Zines “Greenscreen” udvalgt som “Ugens Alternative Banger” i KRÆS

12 apr 2021 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Dyk ned i min udvalg­te “ugens Alter­na­ti­ve Ban­ger” til KRÆS på Radio4, som var i luf­ten i ons­dags. Den­ne gang var det Karl Zines Gre­enscre­en, som var i fokus!

For at fin­de ud af, hvor­for det­te num­mer blev udvalgt, må du lyt­te til indsla­get her­un­der, men kan afslø­re, at bru­gen af et kir­ke­ag­tigt korar­ran­ge­ment i et ellers pop­pet uni­vers bl.a. var udslagsgivende.

 

Du kan også høre num­me­ret og føl­ge med i lyrik­ken imens her:

 

Musik mig Blidt + KRÆS

Hver ons­dag kl. 14.45–15.00 vil jeg med Musik Mig Blidt-kasket­ten på anbe­fa­le og dis­se­ke­re “Ugens Alter­na­ti­ve Ban­ger” i kul­tur­pro­gram­met KRÆS på Radio4 — et pro­gram som går i dyb­den med kul­tur og kunst.

Find alle de udvalg­te alter­na­ti­ve ban­gers her (tryk på det lil­le Spo­ti­fy-ikon oppe i høj­re hjør­ne for at lyt­te i din Spotify-app):

Related Posts with Thumbnails

Tags: , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!