Astrid Cordes “Not gonna Die Tonight” er “Ugens Alternative Banger”

18 mar 2021 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

I går med­vir­ke­de jeg for tred­je gang i radiopro­gam­met KRÆS på Radio4, hvor jeg væl­ger et num­mer som et slags mod­spil til de p.t. mest lyt­te­de hits. Vi kal­der det “Ugens Alter­na­ti­ve Banger”.

Den­ne uge er val­get fal­det på Astrid Cor­des emi­nen­te og gen­reud­for­dren­de num­mer, Not gon­na Die Tonight, hen­tet fra hen­des nyligt udgiv­ne EP, Beau­ti­ful Mess, som jeg på det var­me­ste kan anbefale.

Hør mig dis­se­ke­re num­me­ret for dets man­ge kva­li­te­ter sam­men med vært Maja Hald i indsla­get her:

 

Musik­vi­deo­en af Lise Grøn­vald Niel­sen kan du se her (inkl. lyrik):

 

Musik mig Blidt + KRÆS

Hver ons­dag kl. 14.45–15.00 vil jeg med Musik Mig Blidt-kasket­ten på anbe­fa­le og dis­se­ke­re “Ugens Alter­na­ti­ve Ban­ger” i kul­tur­pro­gram­met KRÆS på Radio4 — et pro­gram som går i dyb­den med kul­tur og kunst.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!