Guldimunds “Dem, Vi Plejede At Være” er “Ugens Alternative Banger” i KRÆS

28 mar 2021 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Hvis det er gået din næse for­bi, anbe­fa­ler og dis­se­ke­rer jeg hver ons­dag i kul­tur­pro­gram­met KRÆS på Radio4 sam­men med vært Maja Hald “Ugens Alter­na­ti­ve Banger”.

Den­ne uge var det Gul­di­munds Dem, Vi Ple­je­de At Være fra album­met af sam­me navn, som vi gik i dyb­den med. Bl.a. kom vi ind på lyrik­ken, omhand­len­de det svæ­re par­for­hold, samt hvor­dan lyrik­ken er rela­tivt nøg­ter­nt beskri­ven­de, mens følel­ser­ne mester­ligt udtryk­kes i sel­ve vokal­frem­førs­len. Sæt ca. 15 min af til lidt radio-musik­nør­de­ri her:

 

Num­me­ret i sin ful­de læng­de her:

 

Gul­di­mund var i øvrigt én af syv kunst­ne­re, jeg i en tid­li­ge­re arti­kel har anbe­fa­let, at du skal hol­de øje med i 2021. Læs mere om Gul­di­mund og de andre seks kunst­ne­re her.

 

Musik mig Blidt + KRÆS

Hver ons­dag kl. 14.45–15.00 vil jeg med Musik Mig Blidt-kasket­ten på anbe­fa­le og dis­se­ke­re “Ugens Alter­na­ti­ve Ban­ger” i kul­tur­pro­gram­met KRÆS på Radio4 — et pro­gram som går i dyb­den med kul­tur og kunst.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!