Yehras fjerde single “Resonate” vil få dig helt ned i gear

28 aug 2021 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »


Foto: Omar Elkharadly

Efter en læn­ge­re pau­se fra Musik Mig Blidt, grun­det ting og sager, der har fyldt i mit pri­vat­liv, er jeg glad for at ven­de til­ba­ge og dele den­ne fjer­de sing­le og under­spil­le­de per­le fra Yehra med jer der­u­de. Num­me­ret cemen­te­rer, at den dansk-cana­di­ske/­b­ar­ba­di­ske duo bestå­en­de af instrumentalist/producer Ras­mus Liebst og san­ger Jen Mahon har gang i noget vir­ke­lig fint!

Reso­na­te et ufat­te­lig læk­kert og hel­støbt num­mer, som vir­ke­lig nyder godt af Jen Mahons for­før­en­de vokal. Pro­duk­tio­nen utro­lig har­monisk og luf­tig med sin vug­gen­de, var­me gui­tar-strøg, nær­mest hvi­sken­de bli­de per­kus­sion og næn­som­me, vibre­ren­de elek­tro­ni­ske ele­men­ter. Hvis du lyt­ter godt efter i den sid­ste tred­je­del, kan du også høre en finur­lig, svup­pen­de dryplyd i bea­tet. Og læg da også lige mær­ke til den lige dele længsels­ful­de og tri­um­fe­ren­de trom­pet, som så smukt run­der num­me­ret af!

Hvis musik kan omsæt­tes til følel­sen af læg­ge sig til godt til ret­te på et tykt lag omfav­nen­de vat eller Alpa­ca uld og kom­me helt ned i gear, så må det lyder ca. sådan her:

 

Reso­na­te er skre­vet og udført af Yehra og Otto Rut, opta­get i Køben­havn og Tor­on­to, pro­du­ce­ret Ras­mus Liebst, mik­set af Mads Oustrup og maste­re­ret af Hol­ger Lagerfeldt.

Hør mere Yehra i den­ne tid­li­ge­re arti­kel: http://www.musikmigblidt.dk/dagdroem-dig-vaek-til-yehras-sensuelle-debutsingle.html

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!