Parra For Cuvas “Ordel” er “Ugens Alternative Banger” i KRÆS

4 apr 2021 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Min ugent­li­ge anbe­fa­ling i kul­tur­pro­gram­met KRÆS på Radio4 var i den­ne uge Par­ra For Cuvas Ordel, en sing­le fra tyske­rens kom­men­de fjer­de album, JUNO, som lan­der til juli.

Hør mig dyk­ke ned i num­me­ret og zoo­me ind på udvalg­te enkelt­de­le sam­men med vært Maja Hald her­un­der. Hvis du kan lide num­me­ret, vil jeg også opfor­dre dig lyt­te til mine øvri­ge Par­ra For Cuva-favo­rit­ter læn­ge­re nede. Husk også at lyt­te med igen næste ons­dag ca. kl. 14.40 på Radio4!

 

Tjek også num­me­rets musik­vi­deo ud her:

 

Andre Parra For Cuva-favoritter

Du må ikke gå glip af num­me­ret Pas­pa­tou fra Par­ra For Cuva! Det­te num­mer fra 2018-album­met af sam­me navn kan jeg bare høre igen og igen. Der er noget ekstremt dra­gen­de ved de voka­ler, han har sam­plet og loopet. Det er som om, de i sit abstrak­te lyk­kes med at at ind­kaps­le en følel­se af længsel og melan­ko­li. Sådan lyder det i hvert fald i mine ører. Og læg iøvrigt mær­ke til drop­pet, som er ekstremt til­freds­stil­len­de og forløsende!

 

Her er mine andre Par­ra For Cuva-favo­rit­ter — en rej­se ind i ofte ekso­ti­ske lyd­land­ska­ber. Stream på Soundcloud eller Spotify:

 

Musik mig Blidt + KRÆS

Hver ons­dag kl. 14.45–15.00 vil jeg med Musik Mig Blidt-kasket­ten på anbe­fa­le og dis­se­ke­re “Ugens Alter­na­ti­ve Ban­ger” i kul­tur­pro­gram­met KRÆS på Radio4 — et pro­gram som går i dyb­den med kul­tur og kunst.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!