30 jul
2014

Odesza

odesza-3027

Jeg har en klar svag­hed for højstemte, super­me­lo­di­ske og drøm­mende fusio­ner mel­lem electro­nica, chil­lwave, dream­pop og IDM. Odesza bestå­ende af to band­med­lem­mer - Har­ri­son Mills, Clayton Knight, er det sene­ste band, jeg er fal­det for, der fal­der inden for det gen­respænd. De lyder som en mel­lem­ting mel­lem fire andre favo­rit­ter i samme bold­gade M83, Chvr­ches, Flume, Chrome Sparks og Hooray For Earth. Hvis du kan lide bare én af disse kunst­nere bør du give Odesza et lyt.

De har netop annon­ce­ret, at deres andet album In Return udkom­mer den 9. september via Counter-Records, en under­af­de­ling til Ninja-Tune.

Cove­rartwork ser læk­kert futuri­stisk ud:

odesza2

To sing­ler er slup­pet løs som en fors­mag, og det lover godt!

På Memo­ries That You Call får Odesza hjælp fra indi­ske Monsoon­si­ren (som jeg også har et godt øje til) på vokal. Det sam­p­lede kor koblet med solstråle-synths og dybe beats ska­ber en anthem-agtig melodi og stem­ning, der sen­der mig direkte i ekst­ase! Jeg kan nær­mest mærke, hvor­dan de lyk­ke­brin­gende fero­mo­ner bob­ler rundt i mit kredsløb — en effekt som mange af Odeszas numre frem­kal­der hos mig!

 

Sun Models (feat. Made­lyn Grant) er en mere til­ba­ge­læ­net og som­mer­lig affære:

 

Mens du ven­ter på at In Return lan­der, kan du give dig i kast med duo­ens EP fra sid­ste år - My Fri­ends Never Die eller det før­ste album fra 2012 - Summers’s Gone.

Mens først­nævnte netop, som tit­len anty­der, lyder som en som­mer på hæld, dvs. af hængekøje-afslapning, melan­koli og lyse­rød sol­ned­gang, er EP’en mere hårdt­slå­ende uden at være deci­de­ret party-banger-lalleglad. Begge kan strea­mes fra Spo­tify og des­u­den down­lo­a­des gra­tis fra Odeszas hjem­meside: http://odesza.tumblr.com/releases.

Her føl­ger en hånd­fuld favo­rit­ter fra disse udgivelser.

Num­me­ret IPlayY­ouLi­sten var fak­tisk med på Slap nu af! vol. 5 play­li­ste fra januar i år.

 

Hey Now er i hængekøjeafdelingen.

 

Wit­hout You samp­ler på vel­lyk­ket vis bid­der fra Goyte’s Some­body That I Used To Know:

 

If There’s Time demon­stre­rer Odeszas evne til at skabe fan­ta­sti­ske iøre­fal­dende vokale hooklines.

 

Odesza | Homepage

Odesza | Facebook

Odesza | Twitter

Odesza | Soundcloud

 

 

25 jul
2014

Iceage — The Lord’s Favorite (single)

iceage

Nu havde jeg ellers lige put­tet dan­ske Ice­age i en boks der hed smadret punkmu­sik og så disker de op med denne nye sang og video, der viser ban­det fra en over­ra­skende ny side! Vi kunne kalde det rockabilly-punk — what? Ja, du læste rig­tigt! Det lyder som et miks, der er dømt til at mis­lyk­kes, men jeg synes fak­tisk det lyder ret fedt!

Elias Ben­der Røn­nen­felts henka­stede vokal er übercool i denne nye instru­men­tale set­ting, og videoen mat­cher denne art cool­ness fornemt!

21 jul
2014

Sommerplayliste 2014

summer-tumblr-1

Som­me­ren er på sit høje­ste, og der­for giver det god mening at sætte musik på, som emmer af denne lækre årstid! I mit hoved er som­mer lig med gro­ovy bas­gange, lyse, ekso­ti­ske toner, brug  af calypso og ukulele, asso­ci­a­tio­ner til græn­se­løs dag­drøm­meri, glim­tende kon­densvand­per­ler på en iskold dåseøl, daseri på stran­den, pic­nic i Køben­havs par­ker, og det sær­lige gyldne skær og lange skyg­ger solen kaster over os i de sene aftentimer.

Jeg håber, du synes at musik­ken lyder af alt dette, når du har hørt play­li­sten til ende!

Tra­ck­li­ste: 

01. Gold Is For The Gol­den Team — Be Toget­her
02. The Rebel Light — Juke­box Dream
03. Jamie xx — Far Nea­rer
04. Empire Of The Sun — Wal­king On A Dream (Daigo Re-Bake)
05. Fre­edom Fry — With The New Crowd
06. Out­si­des — Just Curious
07. Brett — Gol­den
08. Jungle —  Busy Ear­nin’
09. Wil­liam Ony­ea­bor vs. Hot Chip — Ato­mic Bomb
10. WOODS — Tam­bourine Light
11. Yumi Zouma — It Feels Good To Be Aro­und You (feat. Air France)
12. Fre­edom Fry — Home
13. Wild Party — When I Get Older (Big Wild Remix)
14. Sun Angels — A Drink Before The War
15. Mt. Si. — Oh
16. Chor­das­hian — Skyscra­per Souls Feat. Fre­edom Fry
17. Inspi­red & the Sleep — Pool Guard
18. Gör­kem Han Jr. — Ocean
19. Steve Mil­ler Band — Fly Like An Eagle (Karim Dub Edit)
20. Spa­zzkid — At Fault (feat. There Is A Fox)
21. Fre­edom Fry — Sum­mer In The City
22. Man­fzed Kidd — Lights
23. TV Girl — Birds Dont Sing
24. Thum­pers – Unkin­der (A Toug­her Love)
25. Rich Aucoin — Are You Expe­ri­en­cing
26. Bla­ck­bird Bla­ck­bird — Tan­ge­r­ine Sky (I Love You The Most)

 

Hvis du har lyst til at for­nøje dig med mere som­mer­mu­sik, så har jeg også en pæn stor som­mer­play­li­ste lig­gende på Spo­tify og WiMP. Her fin­der du nogle af num­rene ovenover (ikke alle er på strea­m­ingtje­ne­sterne) og en masse flere. Der er ikke mange klas­si­kere — for ikke at sige nær­mest ingen, men til gen­gæld er der mas­ser af nyere rela­tivt ukendte som­mer­lækre tra­cks! Listen bli­ver løbende udbygget.

  

Related Posts with Thumbnails

TRANSLATE

Search


Nye indlæg

Blogroll

Venner

Kategorier


Banner_black
bloglovin
The Hype Machine