Kyle Prestons “Fathom” udvalgt som “Ugens Alternative Banger” i KRÆS

21 apr 2021 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Sid­ste ons­dag var Musik Mig Blidt igen i Radio4 med et alter­na­tiv til tidens sto­re hits. Den­ne gang gik jeg i den mod­sat­te grøft end, hvad man typisk tæn­ker, når man hører ordet “hit” eller “ban­ger”, ved at væl­ge et moder­ne, klas­sisk styk­ke musik med stort anlagt kor og fejen­de, him­mel­stræ­ben­de strygere.

Lyt til indsla­get for at bli­ve ført ind i udvalg­te kva­li­te­ter i num­me­ret og til sidst høre nummeret:

 

Num­me­ret kan også høres her i sin ful­de længde:

 

Musik mig Blidt + KRÆS

I en ræk­ke ons­da­ge mel­lem ca. kl. 14.40–15.00 vil jeg med Musik Mig Blidt-kasket­ten på anbe­fa­le og dis­se­ke­re “Ugens Alter­na­ti­ve Ban­ger” i kul­tur­pro­gram­met KRÆS på Radio4 — et pro­gram som går i dyb­den med kul­tur og kunst.

Find alle de udvalg­te alter­na­ti­ve ban­gers her (tryk på det lil­le Spo­ti­fy-ikon oppe i høj­re hjør­ne for at lyt­te i din Spotify-app):

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!