Archive for februar, 2014

28 feb
2014

The Great Dictators — Liars

The Gre­at Dicta­tors er efter mas­ser af loven­de smags­prø­ver i form af hele fire EP’er på lidt over et år [&hellip

26 feb
2014

Kill J — Bullet

Ende­lig er der nyt fra dan­ske Kill J! Jeg har ven­tet på, at det­te num­mer blev til­gæn­ge­ligt, siden jeg hør­te [&hellip

24 feb
2014

Wolf Alice

Solen skin­ner i skri­ven­de stund fra en skyklar him­mel i det køben­havn­ske. Og så var det jeg kom til at [&hellip

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!