The Great Dictators — Liars

28 feb 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

the great dictators23

The Gre­at Dicta­tors er efter mas­ser af loven­de smags­prø­ver i form af hele fire EP’er på lidt over et år ende­lig klar med et reelt album med tit­len Liars.

Talen­tet har hele tiden stå­et lysen­de klart og selv­om The Natio­nal måske spø­ger lige lov­ligt meget i ban­dets lyd­bil­le­de, så er det sta­dig iso­le­ret set et vir­ke­lig godt album, som de syv dik­ta­to­rer har kre­e­ret. Album­met er læk­kert pro­du­ce­ret og byder på en per­leræk­ke af melo­distær­ke san­ge ful­de af mørk, men varm melan­ko­li. Både af den højstem­te og lav­mæl­te slags. For­san­ger Dragut Lugalza­go­sis vokal er i mid­ten af det hele er sta­bilt fyrtårn, som man aldrig tviv­ler på leve­rer varen, selv­om jeg nog­le gan­ge sav­ner en lyse­re tone som mod­vægt til dens tungsin­di­ge kvalitet.

Hvis man vil ople­ve The Gre­at Dicta­tors live, kun­ne det pas­sen­de ske alle­re­de i aften, hvor ban­det hol­der relea­se­par­ty på Lop­pen på Chri­sti­a­nia med sup­port fra folk­ban­det San­ti­a­go. Det koster kun 50 kr! Ved sam­me lej­lig­hed kan du også erhver­ve dig et fysisk eksem­plar af pla­den. Se event: https://www.facebook.com/events/626655644062283/?fref=ts

Her er er nog­le smags­prø­ver på albummet:

The Gre­at Dicta­tors — Wine

The Gre­at Dicta­tors — Com­ing Back In Style

The Gre­at Dicta­tors — Sleep

 

Hele her­lig­he­den:

  

 

The Gre­at Dicta­tors | Homepage
The Gre­at Dicta­tors | Bandcamp
The Gre­at Dicta­tors | Facebook
The Gre­at Dicta­tors | Soundcloud
The Gre­at Dica­tors | Youtube
The Gre­at Dica­tors | Wimp
The Gre­at Dica­tors | Spotify

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!