Wolf Alice

24 feb 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

wolf alice

Solen skin­ner i skri­ven­de stund fra en skyklar him­mel i det køben­havn­ske. Og så var det jeg kom til at tæn­ke på en bestemt sang fra engel­ske Wolf Ali­ce, der altid ple­jer at give mig at skud ener­gi, som godt nok ikke kan sidestil­les med solens mas­si­ve påvirk­ning, men i hvert fald altid har påvir­ket mit humør positivt.

Musik er jo frem­ra­gen­de til at for­stær­ke følel­ser, og den spi­ren­de for­års­for­nem­mel­se jeg sid­der med lige nu, er Bros et per­fekt sound­tra­ck til. Godt nok er san­gen en hyl­dest til ven­ska­ber, men solen er vel også en slags ven!

Tek­sten sam­men med den gli­tren­de gui­tar vir­ker sær­de­les livs­be­kræf­ten­de på mig: “Sha­ke your hair, have some fun / For­get our mot­hers and past lovers / For­get eve­ry­o­ne / Oh I’m so lucky / You’re my best friend.” 

 

Wolf Ali­ce har mere at byde på end den­ne ene per­le.  I 2013 udgav de to sing­ler med til­hø­ren­de b‑sider og en EP med tit­len Blush. ind­til vide­re er deres lyd ret eklek­tisk. Nog­le num­re er ret 90’er-rock­e­de med en mæt­tet lyd mens andre er mere mini­ma­li­sti­ske og min­der en smu­le om The XX.

Titelnum­me­ret fra Blush hører til sidst­nævn­te, især i de før­ste to tredjedele.

 

Høre mere Wolf Ali­ce via din fortuk­ne kanal herunder.
Wolf Ali­ce | Soundcloud
Wolf Ali­ce | Spo­ti­fy
Wolf Ali­ce | WiMP
Wolf Ali­ce | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!