21 apr
2021

Kyle Prestons “Fathom” udvalgt som “Ugens Alternative Banger” i KRÆS

Sid­ste ons­dag var Musik Mig Blidt igen i Radio4 med et alter­na­tiv til tidens sto­re hits. Den­ne gang gik jeg i den mod­sat­te grøft end, hvad man typisk tæn­ker, når man hører ordet “hit” eller “ban­ger”, ved at væl­ge et moder­ne, klas­sisk styk­ke musik med stort anlagt kor og fejen­de, him­mel­stræ­ben­de strygere.

Lyt til indsla­get for at bli­ve ført ind i udvalg­te kva­li­te­ter i num­me­ret og til sidst høre nummeret:

 

Num­me­ret kan også høres her i sin ful­de længde:

 

Musik mig Blidt + KRÆS

I en ræk­ke ons­da­ge mel­lem ca. kl. 14.40–15.00 vil jeg med Musik Mig Blidt-kasket­ten på anbe­fa­le og dis­se­ke­re “Ugens Alter­na­ti­ve Ban­ger” i kul­tur­pro­gram­met KRÆS på Radio4 — et pro­gram som går i dyb­den med kul­tur og kunst.

Find alle de udvalg­te alter­na­ti­ve ban­gers her (tryk på det lil­le Spo­ti­fy-ikon oppe i høj­re hjør­ne for at lyt­te i din Spotify-app):

12 apr
2021

Karl Zines “Greenscreen” udvalgt som “Ugens Alternative Banger” i KRÆS

Dyk ned i min udvalg­te “ugens Alter­na­ti­ve Ban­ger” til KRÆS på Radio4, som var i luf­ten i ons­dags. Den­ne gang var det Karl Zines Gre­enscre­en, som var i fokus!

For at fin­de ud af, hvor­for det­te num­mer blev udvalgt, må du lyt­te til indsla­get her­un­der, men kan afslø­re, at bru­gen af et kir­ke­ag­tigt korar­ran­ge­ment i et ellers pop­pet uni­vers bl.a. var udslagsgivende.

 

Du kan også høre num­me­ret og føl­ge med i lyrik­ken imens her:

 

Musik mig Blidt + KRÆS

Hver ons­dag kl. 14.45–15.00 vil jeg med Musik Mig Blidt-kasket­ten på anbe­fa­le og dis­se­ke­re “Ugens Alter­na­ti­ve Ban­ger” i kul­tur­pro­gram­met KRÆS på Radio4 — et pro­gram som går i dyb­den med kul­tur og kunst.

Find alle de udvalg­te alter­na­ti­ve ban­gers her (tryk på det lil­le Spo­ti­fy-ikon oppe i høj­re hjør­ne for at lyt­te i din Spotify-app):

4 apr
2021

Parra For Cuvas “Ordel” er “Ugens Alternative Banger” i KRÆS

Min ugent­li­ge anbe­fa­ling i kul­tur­pro­gram­met KRÆS på Radio4 var i den­ne uge Par­ra For Cuvas Ordel, en sing­le fra tyske­rens kom­men­de fjer­de album, JUNO, som lan­der til juli.

Hør mig dyk­ke ned i num­me­ret og zoo­me ind på udvalg­te enkelt­de­le sam­men med vært Maja Hald her­un­der. Hvis du kan lide num­me­ret, vil jeg også opfor­dre dig lyt­te til mine øvri­ge Par­ra For Cuva-favo­rit­ter læn­ge­re nede. Husk også at lyt­te med igen næste ons­dag ca. kl. 14.40 på Radio4!

 

Tjek også num­me­rets musik­vi­deo ud her:

 

Andre Parra For Cuva-favoritter

Du må ikke gå glip af num­me­ret Pas­pa­tou fra Par­ra For Cuva! Det­te num­mer fra 2018-album­met af sam­me navn kan jeg bare høre igen og igen. Der er noget ekstremt dra­gen­de ved de voka­ler, han har sam­plet og loopet. Det er som om, de i sit abstrak­te lyk­kes med at at ind­kaps­le en følel­se af længsel og melan­ko­li. Sådan lyder det i hvert fald i mine ører. Og læg iøvrigt mær­ke til drop­pet, som er ekstremt til­freds­stil­len­de og forløsende!

 

Her er mine andre Par­ra For Cuva-favo­rit­ter — en rej­se ind i ofte ekso­ti­ske lyd­land­ska­ber. Stream på Soundcloud eller Spotify:

 

Musik mig Blidt + KRÆS

Hver ons­dag kl. 14.45–15.00 vil jeg med Musik Mig Blidt-kasket­ten på anbe­fa­le og dis­se­ke­re “Ugens Alter­na­ti­ve Ban­ger” i kul­tur­pro­gram­met KRÆS på Radio4 — et pro­gram som går i dyb­den med kul­tur og kunst.

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!