21 feb
2010

Alcoholic Faith Mission

Hvor­for har jeg ikke hørt om det­te band før lige for­ny­lig? At et så talent­fuldt band er så under­eks­po­ne­ret her­hjem­me er græn­sen­de til kri­mi­nelt, så de får den for­hå­bent­li­ge ære af, at være fokus for mit før­ste indlæg.

Musik­kol­lek­ti­vet Alco­ho­lic Faith Mis­sion er som sagt et rela­tivt ube­skre­vet blad her­hjem­me, hvil­ket er en skam, da de laver fine føl­som­me, melan­kol­ske san­ge med et ofte drøm­men­de udtryk, som under­teg­ne­de er helt pjat­tet med.

De to san­ge her­un­der er fra deres andet album “421 Wyt­he Ave­nue”, der udkom april sid­ste år(!)

Album­met blev skabt i Brook­lyn, New York, som de 5 med­lem­mer har et nært for­hold til. Album­mets mere stø­jen­de og elek­tro­ni­ske islæt  er da også inspi­re­ret af heraf.

Tjek i øvrigt deres Mys­pa­ce for at høre san­ge fra deres før­ste album “Mise­ry Loves Com­pa­ny”, som er mere aku­sti­ske  og afdæm­pe­de og leder tan­ker­ne hen på Iron & Wine og Jozé González.

Deres nye album er lige om hjør­net (5. marts) og kom­mer til at hed­de “Let This Be The Last Night We Care”. De 3 san­ge der er til strea­m­ing på deres Mys­pa­ce lover rig­tig rig­tig godt!

Alco­ho­lic Faith Mis­sion — We All Have Our Shortcomings

Alco­ho­lic Faith Mis­sion — We All Have Our Shortcomings

Alco­ho­lic Faith Mis­sion — Nut In Your Eye

Alco­ho­lic Faith Mis­sion — Nut In Your Eye

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!