14 mar
2010

Nick Mulvey

Det er efter­hån­den ca. et års tid siden, jeg til­fæl­digt faldt over Nick Mul­vey på Mys­pa­ce. Den­gang lå der 5 num­re til aflyt­ning, men ingen links til udgi­vel­ser. Han har, så vidt jeg har kun­net fin­de ud af, sta­dig ikke udgi­vet noget, men efter en fin­kæm­ning af net­tets krin­kelkro­ge har jeg fun­det frem til 2 san­ge, som du nu får for­nø­jel­sen af at høre.

Nick Mul­vey dif­fe­ren­ti­e­rer sig fra de fle­ste sin­ger songwri­ter arti­ster ved at være kraf­tigt inspi­re­ret af afri­kansk musik (congo­le­sisk og zim­bab­wisk), mens han selv lister kunst­ne­re som f.eks. José Gon­zález og Paul Simon af mere kend­te inspirationskilder.

Det er opløf­ten­de musik, som pas­ser til man­ge situationer.

Giv det et lyt!

Nick Mul­vey — Did­n’t have time

Nick Mul­vey — Wasi Ngoma/Gumboots

Mys­pa­ce | Nick Mul­vey

13 mar
2010

Clogs

Det smuk­ke album cover (lavet af kunst­ner­duo­en Hvass & Han­ni­bal) til Clogs’ nye­ste album  The Cre­a­tu­res in the Gar­den of Lady Walt­on, som du kan se her ovenover, stem­mer meget godt overens med Clogs’ lydu­ni­vers. Det er et rart, varmt og trygt sted at være, og føles sam­ti­dig lidt som at gå en tur i en magisk skov.

Jeg vil ger­ne dele 3 num­re med jer, som jeg synes repræ­sen­te­rer Clogs, når de er bedst.

Clogs — Kaps­bur­ger (Lan­tern, 2006)

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/01-kapsburger.mp3|titles=01 kaps­bur­ger]

Clogs — Last Song (The Cre­a­tu­res in the Gar­den of Lady Walt­on, 2010) (Med vokal af Matt Ber­nin­ger fra The Natio­nal)

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/www.NewAlbumReleases.net_07-Last-Song.mp3|titles=Last Song]

Clogs — We Were Here (The Cre­a­tu­res in the Gar­den of Lady Walt­on, 2010) (Med vokal af Sufjan Ste­vens og Sha­ra Worden)

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/www.NewAlbumReleases.net_10-We-Were-Here.mp3|titles=We Were Here] 
11 mar
2010

Alcholic Faith Mission — Let This Be The Last Night We Care

Jeg har nu haft lej­lig­hed til at gen­nem­lyt­te dan­ske Alco­ho­lic Faith Mis­sions spl­in­ter­nye album Let This Be The Last Night We Care fle­re gan­ge, og lad mig bare sige med det sam­me, at jeg er impo­ne­ret! Det hol­der hele vej­en hjem.

Album­met er fyldt med ener­gi­ske støj pop-per­ler — nog­le med deci­de­ret sing-a-long potentiale.

Det gør sig især gæl­den­de på højstem­te Got Love? Got Shellfish! 

Alco­ho­lic Faith Mis­sion - Got Love? Got Shellfish!

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/04-Got-Love_-Got-Shellfish.mp3|titles=04 Got Love_ Got Shel­l­fish!]

Sam­me num­mer har også været en tur igen­nem My Name Is Legions remix maski­ne, og resul­ta­tet er gan­ske vel­lyk­ket. Lyden fra ori­gi­na­len er et langt styk­ke hen ad vej­en bibe­holdt, men enkelt­de­le­ne er ble­vet omar­ran­ge­ret og hel­heds­ind­tryk­ket en smu­le mere tilbagelænet.

Alco­ho­lic Faith Mis­sion - Got Love? Got Shel­l­fish! (Re:legion Remix)

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/My_Name_is_Legion_-_Got_Love__Got_Shellfish_Re_legion_RMX.mp3|titles=My_Name_is_Legion_-_Got_Love!__Got_Shellfish!_(Re_legion_RMX)]

Hvis du vil fan­ge ban­det live, ser deres kon­cert­ka­len­der på dansk jord såle­des ud:

15. apr 2010 | 20:00 | Stu­den­ter­hu­set, Århus

16. apr 2010 | 20:00 | 1000 Fryd, Aalborg

17. apr 2010 | 20:00 | Lop­pen, Copenhagen

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!