Madonnatellos debutsingle er “Ugens Alternative Banger” på KRÆS

11 mar 2021 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Hver ons­dag kl. 14.45–15.00 vil jeg med Musik Mig Blidt-kasket­ten på anbe­fa­le “Ugens Alter­na­ti­ve Ban­ger” i kul­tur­pro­gram­met KRÆS på Radio4 — et pro­gram som går i dyb­den med kul­tur og kunst.

I sid­ste uge hav­de jeg min radi­o­de­but med indsla­get, hvor jeg nør­der og dis­se­ke­rer det udvalg­te num­mer sam­men med vær­ten Maja Hald. Jeg lag­de ud med at væl­ge bri­ti­ske Wolf Ali­ce’ magi­ske sang The Last Man On Earth. Hvor­dan det lød, kan du høre her.

Til gårs­da­gens pro­gram valg­te jeg dan­ske Madon­na­tel­los debut­sing­le You Owe Me Rent, og det var oveni­kø­bet radiop­re­mi­e­re på nummeret.

Jeg vil und­la­de at rede­gø­re skrift­ligt for, hvor­for num­me­ret rent ud sagt er pis­se fedt — du kan jo selv høre mig zoo­me ind på num­me­rets for­skel­li­ge fortræf­fe­lig­he­der i indsla­get her:

 

Hør san­gen i sin ful­de læng­de her:

Bonusinfo om Madonnatello

Debut­sing­len You Owe Me Rent er pro­du­ce­ret i sam­ar­bej­de med Søren Buhl Las­sen (Blaue Blume).

Madon­na­tel­lo har en EP på trap­per­ne med fire num­re i alt, som også bli­ver udgi­vet som sing­ler med en måneds mel­lem­rum. Næste sing­le Call em’ off udkom­mer d. 26 marts. Jeg har fået lov at lyt­te på for­hånd, og jeg synes ban­det hol­der det høje niveau. Der er mere gui­tar på, kan jeg afsløre!

Madon­na­tel­lo for­tæl­ler om sig selv, at de består af fire pas­sio­ne­re­de musi­ke­re, video­kunst­ne­re, tekst­for­fat­te­re og pro­du­ce­re, som er inspi­re­ret af alt fra Tal­king Heads og Ted Tal­ks til Mac DeMarco og Mandrillaftalen(!).

 

Musik mig Blidt + KRÆS

Hver ons­dag kl. 14.45–15.00 vil jeg med Musik Mig Blidt-kasket­ten på anbe­fa­le og dis­se­ke­re “Ugens Alter­na­ti­ve Ban­ger” i kul­tur­pro­gram­met KRÆS på Radio4 — et pro­gram som går i dyb­den med kul­tur og kunst.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!