Posts Tagged ‘folktronica’

2 mar
2014

Er De Sjældne — Kære Drømmetyder

Er De Sjæld­ne er et musi­kalsk sam­ar­bej­de mel­lem musi­ke­ren Sol­veig Sand­nes og for­fat­te­ren Lone Hørs­lev. Sidst vi hør­te fra dem [&hellip

28 jul
2013

Tree

Tree (Oli­ver Tree Nick­ell) er en blot 20-årig gut bosat i San Fran­si­sco, oprin­de­ligt fra San­ta Cruz, som på legen­de [&hellip

19 mar
2013

Ny single fra Hiatus

Jeg har fle­re gan­ge haft Hia­tus i fokus her på blog­gen, og nu er han ende­lig klar med en ny [&hellip

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!