Er De Sjældne — Kære Drømmetyder

2 mar 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

er de sjældne

Er De Sjæld­ne er et musi­kalsk sam­ar­bej­de mel­lem musi­ke­ren Sol­veig Sand­nes og for­fat­te­ren Lone Hørs­lev. Sidst vi hør­te fra dem var i 2009, da de var aktu­el­le med album­met Lyse­rød Lyse­blå Bei­ge — fuld af høj­kva­li­tets poesi og skrø­be­li­ge, intimt klin­gen­de arrangementer.

Nu er duo­en klar med en ny fan­ta­stisk sing­le! Den er sim­pelt­hen så fin og ram­mer direk­te ned i en stærk melan­kolsk og drøm­men­de åre.

Kære Drøm­me­ty­der er fra album­met Olé Olé, der udkom­mer lige om lidt — den 10. marts.

Er De Sjæld­ne — Kære Drøm­me­ty­der (Husk at væl­ge høje­ste opløsning!)

Video af The Tower Prophets

 

Vi spo­ler lige tiden til­ba­ge til 2009 og Spur­ve­høg, der den­gang hit­te­de stort på Det Elek­tri­ske Barometer:

Er De Sjæld­ne — Spurvehøg

 

Dyk evt. ned i hele Lyse­rød Lyse­blå Bei­ge mens vi ven­ter på Olé Olé:

 

Er De Sjæld­ne | Facebook
Er De Sjæld­ne | Tum­blr blog
Er De Sjæld­ne | Bandcamp

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!