Posts Tagged ‘singer-songerwriter’

29 okt
2014

Wangel — Sun (single)

Det dan­ske band Wan­gel, hvis meget loven­de demo­er jeg før har haft i fokus på blog­gen, er ende­lig ude med [&hellip

2 mar
2014

Er De Sjældne — Kære Drømmetyder

Er De Sjæld­ne er et musi­kalsk sam­ar­bej­de mel­lem musi­ke­ren Sol­veig Sand­nes og for­fat­te­ren Lone Hørs­lev. Sidst vi hør­te fra dem [&hellip

29 dec
2013

Right Away, Great Captain!

Right Away, Gre­at Cap­tain! er et aku­stisk sol­opro­jekt af Andy Hull, der også er for­san­ger i ban­det Man­che­ster Orche­stra. Jeg [&hellip

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!