Ny single fra Hiatus

19 mar 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

46686_495360790521458_1247478288_n

Jeg har fle­re gan­ge haft Hia­tus i fokus her på blog­gen, og nu er han ende­lig klar med en ny ori­gi­nal sing­le med tit­len We Can Be Ghosts Now. Det er et vir­ke­lig skønt mini­ma­li­stisk num­mer med et blødt beat, der får dig at vip­pe med fød­der­ne i takt samt en ind­følt og nær­mest hvi­sken­de vokal leve­ret af Hia­tus’ til­ba­ge­ven­den­de sam­ar­bejd­part­ner Shura.

Musik­vi­deo­en til sing­len er i stop-motion og utro­lig velud­ført! Kort for­talt hand­ler den om to tre­kan­ter — en rød og en blå, der bli­ver jag­tet af en flok blå fir­kan­ter. Det lyder banalt, men resul­ta­tet er over­ra­sken­de røren­de! På trods af, at “karak­te­rer­ne” ingen ansig­ter har og fak­tisk kun har deres tre­kan­te­de form at udtryk­ke sig igen­nem, kom­mer følel­ser og stem­nin­ger til udtryk via sub­ti­le og fine nuan­cer i “kro­p­s­spro­get”. Ale­ne det, at man kan snak­ke om et nuan­ce­ret kro­p­s­sprog på “døde” geo­me­tri­ske figu­rer, vid­ner om den pas­sion, som per­so­ner­ne bag har lagt i arbej­det med videoen.

 

For at du ikke skal hop­pe rundt fra det ene gam­le ind­læg til det andet her på MMB for at høre mere Hia­tus, har jeg sam­let en play­li­ste som sam­ler op på alle de num­re fra Hia­tus’ hånd, der har figu­re­ret på blog­gen gen­nem tiden — både ori­gi­na­le num­re og remixes.

Det er alt sam­men super læk­kert og ind­by­der til at læne sig til­ba­ge og syn­ke ned i en medi­ta­tiv tilstand!

 

Hia­tus | Facebook
Hia­tus | Soundcloud
Hia­tus | Homepage
Hia­tus | Bandcamp
Hia­tus | Spotify
Hia­tus and Shu­ra | Bandcamp
Hia­tus and Shu­ra | Spotify

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!