Posts Tagged ‘folktronica’

30 jan
2013

Pascal Pinon

Pascal Pinon er de to island­ske tvil­lin­gepi­ger Jófrí­dur og Ást­hil­dur, der sam­men ska­ber musik. Deres sene­ste album Two­so­me­ness, der er duo­ens andet [&hellip

14 nov
2011

Hiatus & Shura

Foto­graf: Ser­gey Nea­moscou Hia­tus og san­ge­r­in­den Shu­ra, der også hver især er solo­ar­ti­ster, har for­e­net deres kræf­ter i et sam­ar­bej­de, der er [&hellip

10 okt
2011

King Creosote & Jon Hopkins

King Creo­so­te & Jon Hopkins fandt, spredt udover fle­re år, tid til at arbej­de sam­men på det Mercury nomi­ne­re­de album [&hellip

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!