18 aug
2010

Hankat

Hankat har lavet et utro­lig stem­nings­fuldt num­mer med Be The First. Num­me­ret er at fin­de på den sprit­nye Sound Of Copen­ha­gen vol. 5 com­pi­la­tion.

Hankat har lånt soulsan­ge­ren Gla­dys Knights vokal, hvil­ket gør num­me­ret end­nu mere magisk. Stem­nings­mæs­sigt ram­mer det des­u­den en sjæl­den kom­bi­na­tion mel­lem det dystre og smuk­ke.

Hankat — Be The First (S.O.C. Edit)

Be The First — S.O.C. Edit

Se i øvrigt musik­vi­deo­en for at høre den ful­de ori­gi­na­le ver­sion af Be The First. Jeg elsker mat­chet mel­lem det visu­el­le og audi­ti­ve omkring 00.48!

Hankat | Mys­pa­ce

12 aug
2010

Foxes In Fiction

Foxes in Fiction aka War­ren Hil­de­brand laver læk­kert drøm­men­de chill wave/dreamwave/whatever. Jeg kan aller­bedst lide num­me­ret Flas­hing Lights Have Ended Now, som du kan høre her.

Foxes In Fiction — Flas­hing Lights Have Now Ended

Foxes-in-Fiction-Flas­hing-Lights-Have-Ended-Now

Foxes In Fiction arbej­der des­u­den på en mel­lem­ting mel­lem en EP og LP, der kom­mer til at hed­de Slow Eve­lou­tion og ger­ne skul­le være klar i slut­nin­gen af august. Følg i øvrigt med på hans blog, hvor du løben­de kan down­lo­a­de alt musik­ken helt gra­tis (ind­til vide­re).

Han har i øvrigt lavet et cover af  Memory Hou­se num­me­ret Late­ly, som jeg før har blog­get om — Det er også pænt rart, for nu at udtryk­ke på godt gam­mel­daws jysk…

Foxes In Fiction — Late­ly (Memoryhou­se Cover)

Late­ly (memoryhou­se cover)

Foxes In Fiction | Mys­pa­ce

Foxes In Fiction | Blog

12 aug
2010

Memoryhouse

Hvis du ikke alle­re­de ken­der Memory Hou­se, der består af Evan Abe­e­le og Deni­se Nou­vion fra Cana­da, så kan du godt glæ­de dig. Ind­til vide­re har de ikke udgi­vet alver­den, men du kan helt gra­tis og lov­ligt down­lo­a­de den emi­nen­te EP The Years her.

Ep’en består af 4 utro­ligt smuk­ke sfæ­ri­ske num­re, der især glim­rer ved Deni­se Nuovions dej­li­ge stem­me, der har en sæl­som under­vands­ag­tig klang.

Hør 2 af Ep’en num­re her.

Memoryhou­se — Late­ly (Deuxiè­me)

02 Late­ly (Deuxie­me)

Memoryhou­se — To The Ligh­t­hou­se

04 To the Ligh­t­hou­se

Bonus:

Memoryhou­se — Fore­gro­und (Grizzly Bear Cover)

Fore­gro­und (Grizzly Bear Cover)

Memoryhou­se | Mys­pa­ce


Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!