Jon Hopkins smukke lydunivers

5 dec 2010 by Søren Lund Korsgaard, 6 Comments »

Jon Hopkins har en helt spe­ci­el plads i min musi­kal­ske bevidst­hed. Han laver noget af det smuk­ke­ste musik, jeg kan kom­me i tan­ke om over­ho­ve­det. Det taler direk­te til mig på en måde, jeg har svært ved at for­kla­re med ord. Lad mig prø­ve alligevel.

Det fore­kom­mer mig, at hvis man lyt­ter til de num­re, der er ved­hæf­tet den­ne post i den ret­te kon­tekst — på det rig­ti­ge sted og det rig­ti­ge tids­punkt — kan man ikke und­gå at bli­ve rørt på et dybt føle­les­mæs­sigt plan.

Hos mig frem­kal­der det en form for ydmyg følel­se. Jeg føler mig opløf­tet — men allig­vel sår­bar på sam­me tid. En strøm af bil­le­der pas­se­rer for­bi min net­hin­de. Minder…Traumatiske ople­vel­ser bli­ver på absurd men forun­der­lig vis blan­det sam­men med nog­le af de lyk­ke­lig­ste stun­der i mit liv. Jeg san­ser hvor skrø­be­ligt og for­gæn­ge­ligt alting er, og det næste øje­blik genkal­der jeg situ­a­tio­ner, hvor alt føl­tes rig­tigt; hvor jeg var i per­fekt sym­bio­se med mine omgi­vel­ser — eller en anden person.

Jon Hopkins — Autumn Hill (Insi­des, 2009)

Jon Hopkins — Monsters The­me (Monsters Sco­re, 2010)

Jeg har før anbe­fa­let album­met Insi­des, men hvis du vil høre en mere ren­dyr­ket orke­stral side af Jon Hopkins, så tjek hans sco­re til fil­men Monsters ud, hvor den ene af oven­stå­en­de tra­cks er taget fra. Læg mær­ke til den sub­ti­le bru­sen­de lyd, der lang­somt fader ind omkring 3. minut. Elsker den måde hvor­på det lige­som åbner lyd­bil­le­det op. Man næsten får en for­nem­mel­se af vægt­løs til­stand. Er du ikke enig?

Jon Hopkins | Mys­pa­ce

Jon Hopkins | Homepage

Related Posts with Thumbnails

Tags: , ,

6 Comments

 1. tom jensen siger:

  Har hørt lidt til Jon Hopkins tid­li­ge­re, vist via Motel de Moka, men Monster’s The­me er sim­pelt hen fan­ta­stisk. Tusind tak for at have bragt det­te num­mer til mit kendskab :)
  Og tak for blog’en som måske kan ver­fe min hid­ti­di­ge favo­ritblog (M d Moka) af banen .…

 2. admin siger:

  Det var så lidt Tom — er glad for du kan lide min blog. Og ja Monster’s The­me er et geni­alt og smukt styk­ke musik :)
  Af ren nys­ger­rig­hed, hvor­dan fandt du frem til min blog? 

 3. tom jensen siger:

  Nu er det jo nog­le dage siden :) men tror at det var en søg­ning på Jon Hopkins der ‘spyt­te­de’ din blog ud.
  Jeg væl­ger ind i mel­lem at se en given film pga musik­ken og Monsters skal jeg have fat i selv­om den vist ikke kom­mer til dk.

 4. admin siger:

  ok, det lyder i hvert fald sand­syn­ligt :) Jeg er også selv lidt af en film­mu­sik entu­si­ast og læg­ger meget mær­ke til musik­ken i film. Det var f.eks. til­fæl­det med The Vil­la­ge’s smuk­ke vio­lin­ba­se­re­de sco­re (James Newton Howard). Jeg har ikke set Monsters fil­men, men efter at have hørt Hopkins’ musik, skal jeg også klart have set den på dvd. Har hørt en del godt om den!

 5. eva siger:

  Jo!
  Jeg hav­de ikke hørt om ham, før han begynd­te at lave musik med en kunst­ner, der har en meget stor plads i mit hjer­te, King Creo­so­te — deres sang “Bubb­le” er næsten overjor­disk smuk, og nu er jeg fuld­stæn­dig hoo­k­ed på John Hopkins også :)

  http://www.bowlegsmusic.com/whats-hot/king-creosote-and-jon-hopkins-track

 6. admin siger:

  Ja, ken­der godt til hans sam­ar­bej­de med King Creo­sote, som jeg til gen­gæld ikke kend­te noget til, ind­til jeg hør­te num­me­ret, du lin­ker til for en uges tid siden. Hvis album­met til marts er lige så spæn­den­de som tea­se­ren er, så kom­mer skri­ver jeg helt sik­kert et ind­læg om det til den tid :) Der er alt for lang tid til den 28. marts!

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!