Jon Hopkins

25 mar 2010 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Jon Hopkins laver drøm­men­de og melo­disk elek­tro­nisk musik, der invi­te­rer til reflek­sion. Han er vok­set op i Lon­don, hvor han star­te­de med at spil­le kla­ver som 5 årig. Da han var 12 år, begynd­te han at stu­de­re kla­ver på Lon­don’s Roy­al Col­le­ge of Music, og som 19 årig udgav han sit før­ste album Opa­les­cent, hvor num­me­ret Cold Out The­re — et læk­kert visu­elt num­mer, stam­mer fra.

Det er visu­elt på den måde, at man for sit indre blik ser noget fan­ta­stisk og mystisk, der skal til at åben­ba­re sig eller udfol­de sig meget lang­somt. Eller sådan har jeg det i hvert fald. Men hør selv og find ud af, hvil­ke bil­le­der du får på nethinden.

Jon Hopkins — Cold Out There

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/Jon-Jopkins-Cold-Out-There.mp3|titles=Jon Jopkins — Cold Out There]

Det er dog især på det nye­ste album Insi­des fra 2009 at Jon Hopkins for alvor viser sit sto­re talent. Det er et meget vari­e­ret album som gør brug af kni­tren­de lyde, sprød bas, væven­de klang­fla­der og blid kla­ver­spil — ofte cen­tre­ret om en enkel men stærk melodi.

Tag bare det på én og sam­me tid smuk­ke og hårdt­slå­en­de num­mer Ves­sel.

Jon Hopkins — Vessel

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/Jon-Hopkins-Vessel.mp3|titles=Jon Hopkins — Vessel]

Eller den opti­mi­sti­ske og hyp­no­ti­se­ren­de Light Through The Veins.

Jon Hopkins — Light Trough The Veins

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/06-Jon-Hopkins-Light-Through-The-Veins.mp3|titles=06 — Jon Hopkins — Light Through The Veins]

Insi­des lyder meget moder­ne, men er alli­ge­vel tid­løs i sit udtryk — måske for­di det træk­ker på struk­tu­rer og har­moni­er fra den klas­si­ske musik. Hvis du kan lide dis­se to smags­prø­ver fra album­met, vil du ikke bli­ve skuf­fet over album­met som hel­hed. Alle num­re har sam­me høje kvalitet.

Det bil­lig­ste sted, du kan købe det, er direk­te fra pla­de­sel­ska­bet Domi­no Records. Her koster det £9,50 sva­ren­de til ca. 80 kr. Hvis du kan fin­de det bil­li­ge­re, hører jeg ger­ne fra dig!

Mys­pa­ce | Jon Hopkins

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!