18 jul
2010

Jonathan Boulet

Unge Jonat­han Bou­let stod bag en af de san­ge, som sid­ste år stod for­re­st i køen, når jeg skul­le høre noget musik, der gjor­de mig i godt humør. San­gen var A Com­mu­ni­ty Ser­vi­ce Annou­ce­ment. For­ny­lig blev jeg klar over, at han har lavet end­nu et geni­alt num­mer, som spil­ler på ander­le­des melan­kol­ske stren­ge og går lige i hjer­tet på mig.

Jonat­han Bou­let — North To South East To You

North-To-South-East-To-You

Tjek også musik­vi­deon, der består af én lang col­la­ge af krop­pe der stø­der sam­men.

Du skal da hel­ler ikke sny­des for den førsteo­m­tal­te geni­a­li­tet samt et læk­kert til­ba­ge­læ­ne­tre­mix af nog­le andre ynd­lin­ge — The Album Leaf.

Jonat­han Bou­let — A Com­mu­ni­ty Ser­vi­ce Anno­un­ce­ment

A‑Com­mu­ni­ty-Ser­vi­ce-Annou­ce­ment

Jonat­han Bou­let — A Com­mu­ni­ty Ser­vi­ce Anno­un­ce­ment (The Album Leaf Remix)

Jonat­han Bou­let — A Com­mu­ni­ty Ser­vi­ce Anno­un­ce­ment (The Album Leaf Remix)

Jonat­han Bou­let | Mys­pa­ce


17 jul
2010

Baths

Bat­hs er den 21-åri­ge Will Wie­sen­feld fra Cali­fo­ni­en. Han laver glit­chet new wave pop med chil­le­de og drøm­men­de vibes. Ryt­mer­ne er nær­mest “bob­len­de” i deres udtryk, og i det hele taget besid­der musik­ken en dej­lig lege­syg kva­li­tet, ikke mindst på de par num­re jeg har valgt at dele her. Hans nyud­kom­ne album Ceru­le­an kan købes her.

Bat­hs — Love­ly Blood­flow

02 — Love­ly Blood­flow

Bat­hs — Ani­mals

06 — Ami­nals

Bat­hs | Mys­pa­ce

9 jul
2010

Porcelain Raft

Hvis du kan lide Beach Hou­se, tror jeg også Por­celain Raft vil fal­de i din smag. Under det­te kunst­ner­navn gem­mer der sig ita­li­e­ne­ren Mau­ro Remid­di, der er bosid­den­de i Lon­don.

Han laver drøm­men­de chill wave med et twist af sho­e­ga­ze og dream pop. Du kan også frit byt­te om på ræk­ke­føl­gen af dis­se gen­re­be­teg­nel­ser, hvis du lyster, da jeg efter­hån­den har svært ved at skel­ne i mel­lem dem…

Anyways — alle num­re laver han på under 24 timer hjem­me i sin hybel, hvil­ket åben­bart er en meto­de, der fun­ge­re glim­ren­de for Mau­ro, for det er høj klas­se det her! Læk­kert drøm­men­de og for­før­en­de.

Han har lavet 3 ep’er, der alle kan fin­des på Por­celain Rafts Bandcamp side, hvor de kan købes til den net­te pris af ca. 9 kr. pr. styk. Det skul­le være til at over­le­ve for selv en fat­tig stu­de­ren­de. Alle num­re kan i øvrigt strea­mes i fuld læng­de.

Por­celain Raft — Tip of your tongue

Tip of your tongue

Por­celain Raft — Flow

flow

Por­celain Raft — despi­te eve­ryt­hing

despi­te eve­ryt­hing

Por­celain Raft | Mys­pa­ce

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!