30 sep
2010

Major Lazer + La Roux = Lazorproof

Major Lazer, bestå­en­de af de to DJ’s og pro­du­ce­re Diplo og Switch, har tea­met up med brti­ske La Roux på et gra­tis mixta­pe ved navn Lazer­proof, som jeg først for­ny­lig har opda­get, selv­om det har lagt til gra­tis down­lo­ad siden slut­nin­gen af maj.

Hver­ken Major Lazer eller La Roux er 100 % min kop te, men det her er slet ikke vær­st!

Down­lo­ad hele mixta­pet her eller lyt til nog­le af mine per­son­li­ge favo­rit­ter her­un­der.

Major Lazer & La Roux feat. Aman­da Bla­ck — Qui­ck­s­and (Mad Decent 2010 Rerub)

11 Qui­ck­s­and (Mad Decent 2010 Rerub)

Major Lazer & La Roux — Bul­let­proof (Nacey Remix ft. Matt Hemer­le­in)

01 Bul­let­proof (Nacey Remix ft. Matt Hemer­le­in)

Major Lazer & La Roux feat. Opal — I Said It (Major Lazer Dub­p­la­te)

13 I Said It (Major Lazer Dub­p­la­te)

Major Lazer & La Roux — In 4 The Kill Pon De Skream

07 In 4 The Kill Pon De Skream

Major Lazer & La Roux feat. Rusko — Tiger­lily (DYWHAP Blend)

09 Tiger­lily (DYWHAP Blend)

La Roux’ In For the Kill er i øvrigt ble­vet remixet en del gan­ge med stor suc­cess — hør selv her:

The Glitch Mob – Bad Wings vs. La Roux – In For The Kill

The-Glitch-Mob_T­he-Glitch-Mob-vs-La-Roux

LaRoux — In For The Kill (Skreams Let’s Get Ravey Mix)

LaRoux — In For The Kill (Skreams Let’s Get Ravey Mix)

LaRoux — In For the Kill (LastJa­pan Scream ReE­dit)

LaRoux — In For the Kill (LastJapan_Scream_ReEdit)

22 sep
2010

Fol Chen — In Ruins (Baths Remix)

Jeg har før skre­vet om Bat­hs’ glit­chede new wave pop, og den­ne gang har han kre­e­ret et sprødt remix af Fol Chen tra­ck­et In Ruins, som er for godt til ikke at dele med dig der­u­de.

Fol Chen — In Ruins (Bat­hs Remix)

Fol Chen — In Ruins (Bat­hs Remix)

Bat­hs | Mys­pa­ce

21 sep
2010

Nyt Figurines album lige på trapperne

Et af mine ynd­lings indie rock/pop bands, nem­lig dan­ske Figuri­nes, har nu ende­lig efter 3 års ven­ten et nyt album ved navn Figuri­nes på gaden den 27. sep­tem­ber.

Ban­det er siden sid­ste album gået fra et være fem mand til nu at være tre, men det hol­der sta­dig, hvis jeg skal døm­me efter de før­ste par gen­nem­lyt!

Men døm selv, for du kan strea­me hele pla­den op til udgi­vel­sen via Sound­ve­nu­es hjem­mesi­de. Det kan varmt anbe­fa­les!

Du kan også høre pla­dens åbnings­num­mer Han­ging From Above her:

Figuri­nes — Han­ging From Above by Mor­nings­i­de Records

Figuri­nes | Mys­pa­ce

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!