Harrys Gym

13 dec 2010 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Nog­le pla­der fik bare ikke den opmærk­som­hed, de fortjen­te, da de først udkom og er som resul­tat gået mere eller min­dre i glem­me­bo­gen. Det­te er til­fæl­det med nor­ske Har­rys Gym, der i 2008 udgav deres debutal­bum af sam­me navn.

Efter min mening er det en pla­de, der er værd at give et lyt, hvis man ikke ken­der ban­det. Nav­net “Har­rys Gym” er taget fra et ned­lagt Fit­ness Cen­ter, der lå i sam­me byg­ning som ban­dets øve­lo­ka­le. Nav­net er dog ikke lige­frem syno­nymt med, hvor­dan det lyder, da Har­rys Gym lyder lidt som en kryds­ning mel­lem Mew og Blon­de Red­he­ad og der­med pla­ce­rer sig i kryds­fel­tet mel­lem pro­g­res­siv pop/rock og dream pop — sådan ca.

For­san­ger Anne Lise Frø­ke­dals vokal har en melan­kolsk nor­disk klang, der er skrø­be­lig på den gode måde. Som The Guar­di­an meget ram­men­de skrev i sin tid om hen­des stem­me:

She doesn’t sound like lea­ves on the gro­und, but rat­her snow in the air, swir­ling and mas­si­ve, weight­less and fragile.”

Har­rys Gym — Turn Away (Har­rys Gym, 2010) (Down­lo­ad)

06 Turn Away

Har­rys Gym — The Dhar­ma Bums (Har­rys Gym, 2010) (Down­lo­ad)

05 The Dhar­ma Bums

Da jeg genop­da­ge­de debut­pla­den her for­ny­lig, opda­ge­de på ban­dets mys­pa­ce, at de i år udgav deres anden pla­de What Was Ours Can’t Be Yours, som jeg kun lige har lyt­tet til et par gan­ge. Umid­del­bart kan jeg bed­re lide Har­rys Gym, for­di melo­di­er­ne er stær­ke­re. Men hvem ved, måske skal det have lidt mere lyttetid.

På deres hjem­mesi­de kan du mod udle­ve­ring af email-adres­se down­lo­a­de sing­len Old Man fra det nye­ste album.

Har­rys Gym | Myspace

Har­rys Gym | Homepage


Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!