2 okt
2010

Foxes In Fiction — Tell Me Why (Neil Young cover)

Klok­ken er 7 om mor­ge­nen og War­ren Hil­de­brand, aka Foxes In Fiction sæt­ter sig til ret­te med gui­ta­ren, tryk­ker REC på bånd­op­ta­ge­ren, slår stren­ge­ne an på gui­ta­ren og begyn­der at syn­ge. Ét take — ikke så man­ge dik­ke­d­a­rer.

Det er der kom­met et dej­ligt lo-fi Neil Young cover ud af i form af Tell Me Why.

Foxes In Fiction — Tell Me Why (Neil Young cover)

Tell Me Why (Neil Young cover) (Down­lo­ad)

Foxes In Fiction | Mys­pa­ce

Foxes In Fiction | Blog

Foxes In Fiction
2 okt
2010

System — B

System (Tid­li­ge­re Futu­re 3) består af Tho­mas Knak (aka Opi­a­te) Anders Rem­mer (aka Dub Tra­ctor) and Jes­per Skaa­ning (aka Acustic). De udgi­ver pla­den B den 4. okto­ber, og der er tale om halv­dystert stem­nings­mæt­tet electro­ni­ca af høj kva­li­tet. Bevis: Lyt til DRK.

System — DRK

System — DRK

Gaf­fa TV kan du se trio­en udfø­re num­me­ret live.

Du kan bestil­le pla­den her og høre bid­der af alle num­re­ne.

Sidst vi hør­te fra de tre var i 2008 under nav­net Peop­le Press Play, hvor de slog pjal­ter­ne sam­men med Ghost Socie­ty-san­ge­r­in­den Sara Save­ry. Her var det en mere pop­pet til­gang til det elek­tro­ni­ske uni­vers som så dagens lys med geni­a­li­te­ter som The­se Days og Han­ging On.

Peop­le Press Play — The­se Days

Peop­le Press Play — 03 — the­se days

Peop­le Press Play — The­se Days (Lulu Rou­ge Remix)

Peop­le Press Play — The­se Days _Lulu Rou­ge Remix_

Peop­le Press Play — Han­ging on

Peop­le Press Play — Han­ging on

Bonus:

Dub Tra­ctor — And You Are Back

01-dub­_tra­ctor-and_y­ou_a­re_­ba­ck-kou­a­la

System | Home­pa­ge

30 sep
2010

Crystal Fighters — At Home

Det er nok det mest pop­pe­de og til­gæn­ge­li­ge num­mer på Crystal Figh­ters debutal­bum Star Of Love, der udkom­mer den 4. okto­ber, men alli­ge­vel er det klart min favo­rit! Bli­ver du ikke også i godt humør af At Home?

At Home by Crystal Figh­ters

Du kan strea­me hele album­met her.

Crystal Figh­ters | Mys­pa­ce

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!