14 nov
2010

The Tallest Man On Earth

Her har du lidt søn­dags slap­pe af musik i form af en hel kon­cert med The Tal­lest Man On Earth.

Tryk på lin­ket her og læn dig til­ba­ge.

Jeg vil rig­tig ger­ne høre den her høje fyr live! Desvær­re er der alle­re­de udsolgt, når han læg­ger vej­en for­bi Vega i Køben­havn til decem­ber. Damn!

The Tal­lest Man On Earth — Litt­le River (Some­ti­mes the Blu­es Is Just a Pas­sing Bird (EP), 2010)

01 Litt­le River

The Tal­lest Man On Earth | Mys­pa­ce

12 nov
2010

Our Broken Garden

For­ny­lig var jeg bio­gra­fen og se Super 16 afgangs­fil­me­ne 2010, hvil­ket var en for­nø­jel­se! I slut­nin­gen af fil­men Et Hus af Glas, instru­e­ret af Jonas Poher Ras­mus­sen, blev jeg mødt af en mur af dir­ren­de sørg­mo­di­ge toner.

Det ram­te en melan­kol­ske ner­ve i mit indre. Håre­ne på min krop rej­se sig, og jeg sad para­ly­se­ret og fasci­ne­ret og nød den svæ­ven­de vokal, de smuk­ke stry­ge­re og det høj­ti­de­li­ge orgels toner skyl­le ind over mig.

San­gen jeg lag­de øre til var “The Dark Red Roses” af dan­ske Our Bro­ken Gar­den, der udkom den 18. okto­ber med album­met Gol­den Sea. Det er fuld af for­tryl­len­de san­ge — jeg kan spe­ci­elt godt lide Anna Brøn­steds smuk­ke, sfæ­ri­ske vokal.

Our Bro­ken Gar­den — The Dark Red Roses

Our Bro­ken Gar­den — The Dark Red Roses

Our Bro­ken gar­den — The Depar­tu­re

Our Bro­ken gar­den — The Depar­tu­re

Du kan for­re­sten se Super 16 afgangs­fil­me­ne 2010 på DrK fra mid­ten af novem­ber til mid­ten af decem­ber. Se de præ­ci­se tider og dato­er her.

Our Bro­ken Gaden | Mys­pa­ce

10 nov
2010

Goodie Bag #2

Ikke så meget snak. Bare god musik. Enjoy!

Atoi — Julio Jack­son (Asl­o­pe remix)

Atoi — Julio Jack­son — Asl­o­pe remix

Julie Maria — De andre (Asl­o­pe remix)

Julie Maria — De andre (Asl­o­pe remix)

Sam ami­don — Saro

Sama­mi­don — Saro

A Gra­ve With No Name — Streams (demo)

Streams (demo) — A Gra­ve With No Name

Dupont Mena­ge — Holy Cow (Down­lo­ad)

Dupont Mena­ge- holy cow

Atoi | Asl­o­pe | Sam Ami­don | Julie Maria | A Gra­ve With No Name | Dupont Mena­ge

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!