14 okt
2010

Messy Shelters

Det er efter­hån­den et par år siden, Mes­sy Shel­ters med det bor­ger­li­ge navn Mik­kel Bol­ding udgav ep’en Abon­dons­hip, og jeg ven­ter sta­dig spændt på et hel pla­de fra her­ren med det lan­ge skæg.

På hans face­book pro­fil står der bare, at et nyt album for­ven­tes ude i 2010, så håber da det hol­der stik.

Ind­til da, vil jeg ger­ne dele det­te smuk­ke num­mer med dig fra ep’en, som består af 5 num­re i kryds­fel­tet mel­lem melo­disk pop og alter­na­tiv folk.

Mes­sy Shel­ters — Wan­de­ring, Won­de­ring

Mes­sy Shel­ters — Wan­de­ring, Won­de­ring

Du kan købe ep’en Abon­dons­hip her

Mes­sy Shel­ters | Mys­pa­ce

13 okt
2010

Twin Sister — Meet the Frownies

Twin Sister har været i et pro­fes­sio­nelt stu­die og ind­spil­le en sang for før­ste gang. Resul­ta­tet er super chil­led og med et strejf af som­mer-

Jeg prø­ver des­pe­rat at fortræn­ge det fak­tum, at efter­å­ret efter­hån­den har fået over­ta­get, så ethvert strejf af som­mer er pt. mere end vel­kom­ment i min ver­den!

Twin Sister — Meet the Frow­nies

Weat­her­va­ne Music — Meet the Frow­nies

Down­lo­ad

Her er en hyg­ge­lig feau­te­re om ind­spild­nin­gen af san­gen:

Shaking Through: Twin Sister from Weat­her­va­ne Music on Vimeo.

Mere kær­lig­hed fra Twin Sister:

Twin Sister — Lady Day­dream

02 Lady Day­dream

Twin Sister — Pheno­menons

06 Pheno­menons

Twin Sister | Mys­pa­ce

Twin Sister | Bandcamp

Twin Sister | Web­s­i­te

10 okt
2010

Nabo — Rock Solid Goldmine EP

Foto: nadim.dk

Min gode ven Nadim har smidt mig et link til en vir­ke­lig læk­ker ep fra Nabo, aka Uffe Chri­sten­sen på bare 20 år. Han er ude på pla­de­sel­ska­bet Hob­by Indu­stri­es, der er grund­lagt af den dan­ske electro­ni­ca vete­ran Tho­mas Knak.

Der er dømt dystert bastungt electro­ni­ca med kla­re hip­hop, teh­no og r’n’b refe­ren­cer. Per­fekt til en sen aften eller nat, hvor man er i humør til at bli­ve ryk­ket godt og grun­digt rundt i sine lyt­te­re!

HI022/Oh Boy : Nabo — Rock Solid Gold­mi­ne EP by Hob­by Indu­stri­es

Nabo er des­u­den en del DJ/producer kol­lek­ti­vet New Fol­der, hvor­fra du kan down­lo­a­de et sve­digt Sum­mer Samp­ler album kvit og frit:

Down­lo­ad: Sum­mer Samp­ler album

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!