16 nov
2010

Daft Punk is back

Daft Punk er efter lang tids pau­se til­ba­ge med nyt mate­ri­a­le. Duo­en har lavet al musik­ken til den kom­men­de sci­en­ce fiction film Tron: Lega­cy, der får pre­mi­e­re i Dan­mark den 16. decem­ber.

Sel­ve sco­ret (musik­ken til fil­men) kan købes fra den 12. decem­ber, og der er bestemt noget at glæ­de sig til!  Smag bare engang på den­ne kra­bat af et moster cool tra­ck!

Daft Punk — Tron Lega­cy (End Tit­les)

Daft Punk — Tron Lega­cy (End Tit­les)

Tron: Lega­cy — sco­re by Daft Punk | Pre­or­der

Daft Punk | Mys­pa­ce

16 nov
2010

Jul med The Kissaway Trail

Foto: Roxan­ne

I lør­dags var jeg til dob­belt kon­cert i Vega med de dan­ske indie rock ynd­lin­ge The Kis­saway Trail og Figuri­nes. Det var en helt igen­nem dej­lig aften, hvor de to bands var abso­lut vel­spil­len­de og vel­o­p­lag­te og i det sto­re og hele leve­de op til mine høje for­vent­nin­ger.

Der er godt nok først decem­ber om et par uger, men synes alli­ge­vel jeg vil­le dele et nyt jule cover num­mer, Kis­saway har kre­e­ret, nem­lig Whams Last Christ­mas. Det er ikke nogen fan­ta­stisk ny for­tolk­ning, men et fint alter­na­tiv, hvis man lige som under­teg­ne­de er lidt træt af ori­gi­na­len.

The Kis­saway Trail — Last Christ­mas (Wham cover) (Down­lo­ad)

The Kis­saway Trail — Last Christ­mas (Wham cover)

The Kis­saway Trail | Mys­pa­ce

Figuri­nes | Home­pa­ge

16 nov
2010

Hit Me Hard!

Det er ble­vet tid til, at du igen skal mær­ke den dybe sub bas ryste din krop igen­nem.

Så her har har du en per­leræk­ke af de hårdt­slå­en­de num­re, som jeg har dyr­ket på det sid­ste.

Par­ty hard!

The xx — Intro (Deep Focus Remix) (Down­lo­ad)

The xx — Intro (Deep Focus Remix)

The Pixies — Whe­re Is My Mind (Bas­snectar Remix) (Down­lo­ad)

The Pixies — Whe­re Is My Mind (Bas­snectar Remix)

The Pixies — Whe­re Is My Mind (Refra­c­tu­re-Remix) (Down­lo­ad)

Pixies-Whe­re-Is-My-Mind-Refra­c­tu­re-Remix

Duck Sau­ce — Bar­bra Strei­sand (Sig­ma Mix) (Down­lo­ad)

Duck Sau­ce — Bar­bra Strei­sand (Sig­ma Mix)

Skril­lex — Scary Monsters And Nice Spri­tes (Noi­sia Remix) (Down­lo­ad from rcrdlbl.com)

Skril­lex — Scary Monsters And Nice Spri­tes (Noi­sia Remix)

Enco­de & DaVIP — Vamo­nos (Down­lo­ad)

Enco­de & DaVIP — Vamo­nos

Fuge­es — Rea­dy Or Not (Cil­lo Remix)

Fuge­es — Rea­dy Or Not (Cil­lo Remix)

Cil­lo | Enco­de | Deep Focus | Skril­lex | Noi­sia | Duck Sau­ce | Sig­ma | Bas­snectar | Pixies | The xx | Refra­c­tu­re

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!