23 okt
2010

Mean Lady

Meget mere indie og under­grunds­ag­tig bli­ver det ikke! Mean Lady er en dreng/pige duo fra Newark, Delawa­re i USA bestå­en­de af Samu­el Nob­les og Katie Dill, og det er det ene­ste jeg kun­ne opstø­ve af infor­ma­tion på net­tet.

De udgav EP’en Kid Fri­end­ly via Bandcamp den 11. sep­tem­ber.

Her­fra har to num­re — Indi­an Sun og Rain i den grad været en del af mit livs lydtæp­pe over de sid­ste par uger!

Karak­te­ri­stisk for beg­ge tra­cks er, at duo­en har brugt samp­les i form af melo­distyk­ker der kører på repe­at som et grund­læg­gen­de ele­ment. Det fun­ge­rer ski­de godt i sam­men­spil med Samu­els og Katies voka­ler og til­sat­te ryt­mer! Ren kræs for ører­ne!

Mean Lady — Indi­an Sun

Mean Lady — Kid Fri­end­ly E.P. — 05 Indi­an Sun

Mean Lady — Rain

Mean Lady — Rain

EP’en kan købes her for $5.

Mean Lady | Bandcamp

Mean Lady | Mys­pa­ce

18 okt
2010

Röyksopp — Senior

Den nor­ske elek­tro duo Röyks­opp udgav for­ny­lig deres fjer­de stu­di­e­al­bum Seni­or, og jeg er ret pjat­tet med pla­dens sfæ­ri­ske og medi­ta­ti­ve lydu­ni­vers.

Det opti­mi­sti­ske num­mer The Alco­ho­lic er min favo­rit. Når de næn­som­me gui­tar­strøg sæt­ter ind efter et par minut­ter, for­svin­der alle bekym­rin­ger for en stund.

Röyks­opp — The Alco­ho­lic

03. The Alco­ho­lic

Du kan strea­me hele pla­den her:

Seni­or by Röyks­opp


14 okt
2010

Messy Shelters

Det er efter­hån­den et par år siden, Mes­sy Shel­ters med det bor­ger­li­ge navn Mik­kel Bol­ding udgav ep’en Abon­dons­hip, og jeg ven­ter sta­dig spændt på et hel pla­de fra her­ren med det lan­ge skæg.

På hans face­book pro­fil står der bare, at et nyt album for­ven­tes ude i 2010, så håber da det hol­der stik.

Ind­til da, vil jeg ger­ne dele det­te smuk­ke num­mer med dig fra ep’en, som består af 5 num­re i kryds­fel­tet mel­lem melo­disk pop og alter­na­tiv folk.

Mes­sy Shel­ters — Wan­de­ring, Won­de­ring

Mes­sy Shel­ters — Wan­de­ring, Won­de­ring

Du kan købe ep’en Abon­dons­hip her

Mes­sy Shel­ters | Mys­pa­ce

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!