10 dec
2010

Goodie Bag #3

Det er ble­vet tid til en ny Goo­die Bag til dig der­u­de. Lad musik­ken syn­ge for sig selv!

Memoryhou­se — When You Sle­ep (My Bloo­dy Valen­ti­ne Cover) (Down­lo­ad)

When You Sle­ep (My Bloo­dy Valen­ti­ne Cover)

Mari­na And The Dia­monds — Obses­sions (oOoOO Remix) (Down­lo­ad)

Obses­sions (oOoOO Remix)_2

Lulu Rou­ge — Melan­ko­li  (The Croo­k­ed Spo­ke Remix) (Down­lo­ad via Fat Ber­ri’s)

Melan­ko­li — The Croo­k­ed Spo­ke Remix

Milk — The Batt­le Of Sle­epi­ng Toni­cs (Down­lo­ad)

the-batt­le-of-sle­epi­ng-toni­cs

Memoryhou­se | Mari­na And The Dia­monds | Lulu Rou­ge | oOoOO | Milk

5 dec
2010

Jon Hopkins smukke lydunivers

Jon Hopkins har en helt spe­ci­el plads i min musi­kal­ske bevidst­hed. Han laver noget af det smuk­ke­ste musik, jeg kan kom­me i tan­ke om over­ho­ve­det. Det taler direk­te til mig på en måde, jeg har svært ved at for­kla­re med ord. Lad mig prø­ve alli­ge­vel.

Det fore­kom­mer mig, at hvis man lyt­ter til de num­re, der er ved­hæf­tet den­ne post i den ret­te kon­tekst — på det rig­ti­ge sted og det rig­ti­ge tids­punkt — kan man ikke und­gå at bli­ve rørt på et dybt føle­les­mæs­sigt plan.

Hos mig frem­kal­der det en form for ydmyg følel­se. Jeg føler mig opløf­tet — men allig­vel sår­bar på sam­me tid. En strøm af bil­le­der pas­se­rer for­bi min net­hin­de. Minder…Traumatiske ople­vel­ser bli­ver på absurd men forun­der­lig vis blan­det sam­men med nog­le af de lyk­ke­lig­ste stun­der i mit liv. Jeg san­ser hvor skrø­be­ligt og for­gæn­ge­ligt alting er, og det næste øje­blik genkal­der jeg situ­a­tio­ner, hvor alt føl­tes rig­tigt; hvor jeg var i per­fekt sym­bio­se med mine omgi­vel­ser — eller en anden per­son.

Jon Hopkins — Autumn Hill (Insi­des, 2009)

Jon Hopkins — Monsters The­me (Monsters Sco­re, 2010)

Jeg har før anbe­fa­let album­met Insi­des, men hvis du vil høre en mere ren­dyr­ket orke­stral side af Jon Hopkins, så tjek hans sco­re til fil­men Monsters ud, hvor den ene af oven­stå­en­de tra­cks er taget fra. Læg mær­ke til den sub­ti­le bru­sen­de lyd, der lang­somt fader ind omkring 3. minut. Elsker den måde hvor­på det lige­som åbner lyd­bil­le­det op. Man næsten får en for­nem­mel­se af vægt­løs til­stand. Er du ikke enig?

Jon Hopkins | Mys­pa­ce

Jon Hopkins | Home­pa­ge

4 dec
2010

Deadmau5 — One Trick Pony (feat. SOFI)

Deadmau5 har fær­dig­gjort debutal­bum­met 4×4=12.

Her viser han sig pri­mært fra en ret dan­ce ori­en­te­ret side, men jeg kan nu bedst lide når han hol­der sig til dub­step. Der­for har jeg valgt at dele det hårdt­slå­en­de num­mer One Tri­ck Pony (feat. SOFI), som går lige i blo­det.

Deadmau5 — One Tri­ck Pony (feat. SOFI) (Down­lo­ad)

10-deadmau5_-_one_trick_pony_(feat._sofi)

Deadmau5 | Home­pa­ge

Deadmau5 | Mys­pa­ce

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!