10 okt
2010

Nabo — Rock Solid Goldmine EP

Foto: nadim.dk

Min gode ven Nadim har smidt mig et link til en vir­ke­lig læk­ker ep fra Nabo, aka Uffe Chri­sten­sen på bare 20 år. Han er ude på pla­de­sel­ska­bet Hob­by Indu­stri­es, der er grund­lagt af den dan­ske electro­ni­ca vete­ran Tho­mas Knak.

Der er dømt dystert bastungt electro­ni­ca med kla­re hip­hop, teh­no og r’n’b refe­ren­cer. Per­fekt til en sen aften eller nat, hvor man er i humør til at bli­ve ryk­ket godt og grun­digt rundt i sine lyt­te­re!

HI022/Oh Boy : Nabo — Rock Solid Gold­mi­ne EP by Hob­by Indu­stri­es

Nabo er des­u­den en del DJ/producer kol­lek­ti­vet New Fol­der, hvor­fra du kan down­lo­a­de et sve­digt Sum­mer Samp­ler album kvit og frit:

Down­lo­ad: Sum­mer Samp­ler album

10 okt
2010

Film music remixed

Jeg har en stor fasci­na­tion af under­læg­nings­mu­sik kom­po­ne­ret til film, det man på engelsk kal­der for et (film) sco­re. (Man kan dis­ku­te­re, om bil­le­der­ne ikke som­me tider fun­ge­rer som under­læg­ning til musik­ken frem for omvendt, men det er en anden snak!)

Der sker noget sær­ligt — nog­le gan­ge nær­mest magisk med musik, når det bli­ver kædet sam­men med bil­le­der. Af sam­me årsag har jeg også en for­kær­lig­hed for musik, der har filmiske/cinematografiske kva­li­te­ter — helt gene­relt.

Men vide­re til musik­ken! Først et par remixes af musik lavet til Incep­tion (De tager beg­ge lidt tid om at kom­me i gang så hav tål­mo­dig­hed).

Hans-Zim­mer — Time (We Plants Are Hap­py Plants Remix) (via musigh)

Hans-Zim­mer-Time-We-Plants-Are-Hap­py-Plants-Remix

Hans Zim­mer — Incep­tion (Junkie XL Remix)

Hans Zim­mer — Incep­tion (Junkie XL Remix)

Trai­ler musik­ken til Incep­tion er også et lyt værd. Mere epi­ske og dra­ma­ti­ske toner og opbyg­ning skal man lede læn­ge efter!

Zach Hem­sey — Mind Hei­st (from the Incep­tion trai­ler 3)

Zach Hem­sey — Mind Hei­st from the Incep­tion (trai­ler 3)

Ende­lig får du et dub­steb remix af tema­et til film-favo­rit­ten Requiem For A Dream lavet af Hos­ta­ge.

Hos­ta­ge — Requiem

Hos­ta­ge — Requiem

4 okt
2010

Sea Oleena

Flot­te arran­ge­men­ter og en søv­nig, smuk og char­me­ren­de stem­me. Det er ufat­te­lig nemt at drøm­me sig væk i Sea Ole­e­nas magi­ske toner.

Sea Ole­e­na — Asle­ep at the Whe­el

Sea Ole­e­na — Litt­le Army

Hen­des selv­be­tit­le­de album kan du down­lo­a­de fra hen­des Bandcamp og du kan selv bestem­me pri­sen fra nul og niks til uen­de­ligt. For nem­he­dens skyld kan du da også strea­me hele her­lig­he­den lige her:

Sea Ole­e­na | Mys­pa­ce

Sea Ole­e­na | Bandcamp

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!