24 okt
2010

Kendal Johansson – Blue Moon (Big Star Cover)

Snub­le­de lige over det­te Big Star cover af newco­mer Ken­dal Johans­son. Tjek også den mysti­ske musik­vi­deo.

Ken­dal Johans­son – Blue Moon (Big Star Cover)

15 Ken­dal Johans­son – Blue Moon

Køb san­gen her

Ken­dal Johans­son / Hei­di Nilau­sen from Zubi­cky-Tem­pel­man on Vimeo.

23 okt
2010

Mean Lady

Meget mere indie og under­grunds­ag­tig bli­ver det ikke! Mean Lady er en dreng/pige duo fra Newark, Delawa­re i USA bestå­en­de af Samu­el Nob­les og Katie Dill, og det er det ene­ste jeg kun­ne opstø­ve af infor­ma­tion på net­tet.

De udgav EP’en Kid Fri­end­ly via Bandcamp den 11. sep­tem­ber.

Her­fra har to num­re — Indi­an Sun og Rain i den grad været en del af mit livs lydtæp­pe over de sid­ste par uger!

Karak­te­ri­stisk for beg­ge tra­cks er, at duo­en har brugt samp­les i form af melo­distyk­ker der kører på repe­at som et grund­læg­gen­de ele­ment. Det fun­ge­rer ski­de godt i sam­men­spil med Samu­els og Katies voka­ler og til­sat­te ryt­mer! Ren kræs for ører­ne!

Mean Lady — Indi­an Sun

Mean Lady — Kid Fri­end­ly E.P. — 05 Indi­an Sun

Mean Lady — Rain

Mean Lady — Rain

EP’en kan købes her for $5.

Mean Lady | Bandcamp

Mean Lady | Mys­pa­ce

18 okt
2010

Röyksopp — Senior

Den nor­ske elek­tro duo Röyks­opp udgav for­ny­lig deres fjer­de stu­di­e­al­bum Seni­or, og jeg er ret pjat­tet med pla­dens sfæ­ri­ske og medi­ta­ti­ve lydu­ni­vers.

Det opti­mi­sti­ske num­mer The Alco­ho­lic er min favo­rit. Når de næn­som­me gui­tar­strøg sæt­ter ind efter et par minut­ter, for­svin­der alle bekym­rin­ger for en stund.

Röyks­opp — The Alco­ho­lic

03. The Alco­ho­lic

Du kan strea­me hele pla­den her:

Seni­or by Röyks­opp


Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!