13 okt
2010

Twin Sister — Meet the Frownies

Twin Sister har været i et pro­fes­sio­nelt stu­die og ind­spil­le en sang for før­ste gang. Resul­ta­tet er super chil­led og med et strejf af som­mer-

Jeg prø­ver des­pe­rat at fortræn­ge det fak­tum, at efter­å­ret efter­hån­den har fået over­ta­get, så ethvert strejf af som­mer er pt. mere end vel­kom­ment i min ver­den!

Twin Sister — Meet the Frow­nies

Weat­her­va­ne Music — Meet the Frow­nies

Down­lo­ad

Her er en hyg­ge­lig feau­te­re om ind­spild­nin­gen af san­gen:

Shaking Through: Twin Sister from Weat­her­va­ne Music on Vimeo.

Mere kær­lig­hed fra Twin Sister:

Twin Sister — Lady Day­dream

02 Lady Day­dream

Twin Sister — Pheno­menons

06 Pheno­menons

Twin Sister | Mys­pa­ce

Twin Sister | Bandcamp

Twin Sister | Web­s­i­te

10 okt
2010

Nabo — Rock Solid Goldmine EP

Foto: nadim.dk

Min gode ven Nadim har smidt mig et link til en vir­ke­lig læk­ker ep fra Nabo, aka Uffe Chri­sten­sen på bare 20 år. Han er ude på pla­de­sel­ska­bet Hob­by Indu­stri­es, der er grund­lagt af den dan­ske electro­ni­ca vete­ran Tho­mas Knak.

Der er dømt dystert bastungt electro­ni­ca med kla­re hip­hop, teh­no og r’n’b refe­ren­cer. Per­fekt til en sen aften eller nat, hvor man er i humør til at bli­ve ryk­ket godt og grun­digt rundt i sine lyt­te­re!

HI022/Oh Boy : Nabo — Rock Solid Gold­mi­ne EP by Hob­by Indu­stri­es

Nabo er des­u­den en del DJ/producer kol­lek­ti­vet New Fol­der, hvor­fra du kan down­lo­a­de et sve­digt Sum­mer Samp­ler album kvit og frit:

Down­lo­ad: Sum­mer Samp­ler album

10 okt
2010

Film music remixed

Jeg har en stor fasci­na­tion af under­læg­nings­mu­sik kom­po­ne­ret til film, det man på engelsk kal­der for et (film) sco­re. (Man kan dis­ku­te­re, om bil­le­der­ne ikke som­me tider fun­ge­rer som under­læg­ning til musik­ken frem for omvendt, men det er en anden snak!)

Der sker noget sær­ligt — nog­le gan­ge nær­mest magisk med musik, når det bli­ver kædet sam­men med bil­le­der. Af sam­me årsag har jeg også en for­kær­lig­hed for musik, der har filmiske/cinematografiske kva­li­te­ter — helt gene­relt.

Men vide­re til musik­ken! Først et par remixes af musik lavet til Incep­tion (De tager beg­ge lidt tid om at kom­me i gang så hav tål­mo­dig­hed).

Hans-Zim­mer — Time (We Plants Are Hap­py Plants Remix) (via musigh)

Hans-Zim­mer-Time-We-Plants-Are-Hap­py-Plants-Remix

Hans Zim­mer — Incep­tion (Junkie XL Remix)

Hans Zim­mer — Incep­tion (Junkie XL Remix)

Trai­ler musik­ken til Incep­tion er også et lyt værd. Mere epi­ske og dra­ma­ti­ske toner og opbyg­ning skal man lede læn­ge efter!

Zach Hem­sey — Mind Hei­st (from the Incep­tion trai­ler 3)

Zach Hem­sey — Mind Hei­st from the Incep­tion (trai­ler 3)

Ende­lig får du et dub­steb remix af tema­et til film-favo­rit­ten Requiem For A Dream lavet af Hos­ta­ge.

Hos­ta­ge — Requiem

Hos­ta­ge — Requiem

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!