Christmas dubstep

23 jan 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Vi leger lige, at julen varer lige til påske. Faldt nem­lig over det­te dub­step remix af John Wil­li­ams subli­me tema fra fil­men Home Alone.

Det sav­ner lidt vari­a­tion, synes jeg, men ellers er det et gan­ske under­hol­de­ne frisk tag på dub­step genren.

Vir­go — Home Alo­ne (Right cli­ck to download)

Vir­go — Home Alone

Jeg har en stor pas­sion for film­mu­sik, så det kun­ne være inter­es­sant at høre fle­re dub­step for­tolk­nin­ger af nogen af de man­ge geni­a­le tema­er, der eksisterer.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!