Posts Tagged ‘sunshine’

21 jan
2017

Danske favoritalbums 2016 — part 1

Til at star­te med hav­de jeg døbt den­ne arti­kel “Bed­ste dan­ske udgi­vel­ser 2016”, men da den­ne liste måske i høje­re [&hellip

15 jan
2013

Swim Deep

Gæste­ind­læg: Sti­nus Kir­ke­skov Man skal ikke skue hund­en på håre­ne siger et, efter min mening, klogt ord­s­prog. Den­ne faste ven­ding [&hellip

8 mar
2011

Young Dreams

Lad mig præ­sen­te­re Young Dreams, et 12 mand stærkt musik­kol­lek­tiv fra Nor­ge, nær­me­re bestemt Ber­gen, der laver sol­be­skin­net indie pop [&hellip

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!