Young Dreams

8 mar 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Lad mig præ­sen­te­re Young Dreams, et 12 mand stærkt musik­kol­lek­tiv fra Nor­ge, nær­me­re bestemt Ber­gen, der laver sol­be­skin­net indie pop med tro­pisk islæt. De klin­ger lidt som en blan­ding af Local Nati­ves og Beach Boys.

Vi har knapt har taget hul på for­å­ret her i det kol­de nord, men hel­dig­vis er der jo ikke noget, der for­hin­drer os i at tage en tur syd­på i tankerne.

Kære læser, luk øjne­ne og tag forskud på de af gla­de som­mer­da­ge med Young Dreams — og tjek op på dem når det bli­ver lidt var­me­re, og du kan nyde deres toner med åbne øjne og glæ­de dig over, at musik­ken rent fak­tisk stem­mer overens med omgivelserne.

Young Dreams — sing­le ver­sion by Young Dreams

Expecta­tions — sing­le ver­sion by Young Dreams

Flight 376 — sing­le ver­sion by Young Dreams

Dream Alo­ne, Wake Toget­her — sing­le ver­sion by Young Dreams

 

Young Dreams | Facebook

Young Dreams | Soundcloud

 

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!