13 mar
2010

Clogs

Det smuk­ke album cover (lavet af kunst­ner­duo­en Hvass & Han­ni­bal) til Clogs’ nye­ste album  The Cre­a­tu­res in the Gar­den of Lady Walt­on, som du kan se her ovenover, stem­mer meget godt overens med Clogs’ lydu­ni­vers. Det er et rart, varmt og trygt sted at være, og føles sam­ti­dig lidt som at gå en tur i en magisk skov.

Jeg vil ger­ne dele 3 num­re med jer, som jeg synes repræ­sen­te­rer Clogs, når de er bedst.

Clogs — Kaps­bur­ger (Lan­tern, 2006)

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/01-kapsburger.mp3|titles=01 kaps­bur­ger]

Clogs — Last Song (The Cre­a­tu­res in the Gar­den of Lady Walt­on, 2010) (Med vokal af Matt Ber­nin­ger fra The Natio­nal)

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/www.NewAlbumReleases.net_07-Last-Song.mp3|titles=Last Song]

Clogs — We Were Here (The Cre­a­tu­res in the Gar­den of Lady Walt­on, 2010) (Med vokal af Sufjan Ste­vens og Sha­ra Wor­den)

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/www.NewAlbumReleases.net_10-We-Were-Here.mp3|titles=We Were Here]
11 mar
2010

Alcholic Faith Mission — Let This Be The Last Night We Care

Jeg har nu haft lej­lig­hed til at gen­nem­lyt­te dan­ske Alco­ho­lic Faith Mis­sions spl­in­ter­nye album Let This Be The Last Night We Care fle­re gan­ge, og lad mig bare sige med det sam­me, at jeg er impo­ne­ret! Det hol­der hele vej­en hjem.

Album­met er fyldt med ener­gi­ske støj pop-per­ler — nog­le med deci­de­ret sing-a-long poten­ti­a­le.

Det gør sig især gæl­den­de på højstem­te Got Love? Got Shel­l­fish!

Alco­ho­lic Faith Mis­sion - Got Love? Got Shel­l­fish!

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/04-Got-Love_-Got-Shellfish.mp3|titles=04 Got Love_ Got Shel­l­fish!]

Sam­me num­mer har også været en tur igen­nem My Name Is Legions remix maski­ne, og resul­ta­tet er gan­ske vel­lyk­ket. Lyden fra ori­gi­na­len er et langt styk­ke hen ad vej­en bibe­holdt, men enkelt­de­le­ne er ble­vet omar­ran­ge­ret og hel­heds­ind­tryk­ket en smu­le mere til­ba­ge­læ­net.

Alco­ho­lic Faith Mis­sion - Got Love? Got Shel­l­fish! (Re:legion Remix)

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/My_Name_is_Legion_-_Got_Love__Got_Shellfish_Re_legion_RMX.mp3|titles=My_Name_is_Legion_-_Got_Love!__Got_Shellfish!_(Re_legion_RMX)]

Hvis du vil fan­ge ban­det live, ser deres kon­cert­ka­len­der på dansk jord såle­des ud:

15. apr 2010 | 20:00 | Stu­den­ter­hu­set, Århus

16. apr 2010 | 20:00 | 1000 Fryd, Aal­borg

17. apr 2010 | 20:00 | Lop­pen, Copen­ha­gen

9 mar
2010

Professor Kliq

Det er ble­vet tid til lidt noget ube­tin­get glad musik! Det er nær­mest en umu­lig opga­ve for mig at hol­de fød­der­ne i ro til det­te spr­ud­len­de elek­tro­ni­ske tra­ck kom­po­ne­ret af kunst­ne­ren Pro­fes­sor Kliq.

Pro­fes­sor Kliq — Pla­stic and Flas­hing Lights

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/Professor-Kliq-Plastic-and-Flashing-Lights.mp3|titles=Professor Kliq-Pla­stic and Flas­hing Lights]

Pro­fes­sor Kliqs bor­ger­li­ge navn er Mike Else — en musik­s­tu­de­ren­de bosid­den­de i Chi­ca­go, der sta­dig er ved at fin­de sit udtryk.

Hele hans bag­ka­ta­log er til gra­tis down­lo­ad på hans hjem­mesi­de.

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!