11 maj
2010

Christopher Smith

Vil­le lige dele den her lil­le føl­som­me sag med jer fra Chri­stop­her Smith. San­gen lyder næsten som en vug­ge­vi­se, og musik­vi­deo­ens bil­ledsi­de med dens hyp­no­ti­ske snowg­lo­be tema vir­ker også  nær­mest poe­tisk afslap­pen­de, men histo­ri­en udvik­ler sig dog til alt andet end en god­nat­hi­sto­rie…

Chri­stop­her Smith — Gent­ly Gent­ly from Sala­zar on Vimeo

Chri­stop­her Smith — Gent­ly Gent­ly

Chri­stop­her Smith — Gent­ly Gent­ly

Stream/køb hele album­met på Chri­stop­her Smit­hs Bandcamp.

5 maj
2010

Kirsten & Marie

Vi har til­sy­ne­la­den­de fået en dansk pen­dant til sven­ske Taxi Taxi!. Tvil­lin­ger­ne Kir­sten & Marie er kun 18 år gam­le,  men har lavet et sær­de­les char­me­ren­de sing­le udspil.

Kir­sten & Marie — My Dear by TAMBOURHINOCEROS

Kir­sten & Marie er sig­net på Oh No Onos pla­de­sel­skab Tam­bour­hin­o­ce­ros, og den selv­be­tit­le­de Ep udkom­mer 10. maj. Det bli­ver spæn­den­de at se om piger­ne kan hol­de niveau­et. Mine for­vent­nin­ger er i hvert fald høje!

Kir­sten & Marie | Mys­pa­ce

4 maj
2010

The Tallest Man on Earth

En mand og en gui­tar — et setup vi har hørt tusind gan­ge før og som der efter­hån­den er langt i mel­lem for alvor er inter­es­sant.

Sven­ske Kri­sti­an Mats­son aka  The Tal­lest Man on Earth skil­ler sig imid­ler­tid ud fra mæng­den med sin insi­ste­ren­de og let skin­gre røst og fine fin­ger­spil. En tyde­lig inpira­tions­kil­de er Bob Dylan, men der er ingen tvivl om at Kri­sti­an Mats­son er sin helt egen tru­ba­dur.

Han har net­op udgi­vet sit andet album The Wild Hunt, hvor dis­se to skøn­ne san­ge er fra.

The Tal­lest Man on Earth — King of Spain (The Wild Hunt, 2010)

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/05/06-King-of-Spain.mp3|titles=06 King of Spain]

The Tal­lest Man on Earth — The Wild Hunt (The Wild Hunt, 20010)

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/05/01-The-Wild-Hunt.mp3|titles=01 The Wild Hunt]

Her også en lil­le smags­prø­ve fra debu­ten Shal­low Gra­ve fra 2008.

The Tal­lest Man on Earth — The Gard­ner (Shal­low Gra­ve, 2008)

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/05/The-Gardner.mp3|titles=The Gard­ner]

Den­ne ses­sion er også et kig/lyt værd. Den fore­går for det meste i en kæl­der, hvis rum­klang klæ­der san­ge­ne.

Secret Gar­den Video Seri­es: The Tal­lest Man on Earth from hoove­sonthe­turf (sara­ha­na) on Vimeo.

The Tal­lest Man on Earth | Mys­pa­ce

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!