20 mar
2010

Band of Skulls

Band of Skulls har strik­ket et fan­ta­stisk rock ’n’ roll num­mer sam­men, der giver asso­ci­a­tio­ner til Whi­te Stripes’, når de er bedst. Det cat­chy gui­tar riff sid­der lige i ska­bet!

Band of Sculls — Death by Dia­monds and Pearls

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/Band-of-Skulls-Death-By-Diamonds-And-Pearls.mp3|titles=Band of Skulls — Death By Dia­monds And Pearls]

Mys­pa­ce | Band of Skulls

16 mar
2010

Edward Sharpe & the Magnetic Zeros + live session

Hvis du synes Edward Shar­pe & the Mag­ne­tic Zeros lig­ner en folk hip­pi­er, er du ikke helt galt på den. I hvert fald ikke, hvis man skal døm­me efter kol­lek­ti­vets live ses­sion hos Spin­ner Inter­face, hvor deres spil­leg­læ­de og lidt gak­ke­de stil i den grad smit­ter af. Jeg fik i hvert fald adskil­li­ge smil på læben ale­ne under før­ste num­mer Home.

I den­ne ses­sion bevi­ser det 10 mand sto­re band vir­ke­lig, at de et for­mi­da­belt live band! Så skynd dig at se hele ses­sio­nen, der består af 4 san­ge plus et inter­view her.

Albumver­sio­nen af Home kan du høre her:

Edward Shar­pe & the Mag­ne­tic Zeros — Home

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/06-edward_sharpe_and_the_magnetic_zeros-home-kouala.mp3|titles=06-edward_sharpe_and_the_magnetic_zeros-home-kouala]

Num­me­ret er fra debutal­bum­met Up From Here fra sid­ste år. Jeg er også ble­vet sær­ligt glad for num­me­ret Desert Song, der viser ban­det fra en anden side end den hyg­ge­li­ge lej­r­båls­stem­ning. Desert Song er et flot og episk num­mer, hvor det inti­me er erstat­tet af en lyd med høje­re til lof­tet.

Edward Shar­pe & the Mag­ne­tic Zeros — Desert Song

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/07-edward_sharpe_and_the_magnetic_zeros-desert_song-kouala.mp3|titles=07-edward_sharpe_and_the_magnetic_zeros-desert_song-kouala]
Mys­pa­ce | Edward Shar­pe & the Mag­ne­tic Zeros

 

14 mar
2010

Nick Mulvey

Det er efter­hån­den ca. et års tid siden, jeg til­fæl­digt faldt over Nick Mul­vey på Mys­pa­ce. Den­gang lå der 5 num­re til aflyt­ning, men ingen links til udgi­vel­ser. Han har, så vidt jeg har kun­net fin­de ud af, sta­dig ikke udgi­vet noget, men efter en fin­kæm­ning af net­tets krin­kelkro­ge har jeg fun­det frem til 2 san­ge, som du nu får for­nø­jel­sen af at høre.

Nick Mul­vey dif­fe­ren­ti­e­rer sig fra de fle­ste sin­ger songwri­ter arti­ster ved at være kraf­tigt inspi­re­ret af afri­kansk musik (congo­le­sisk og zim­bab­wisk), mens han selv lister kunst­ne­re som f.eks. José Gon­zález og Paul Simon af mere kend­te inspira­tions­kil­der.

Det er opløf­ten­de musik, som pas­ser til man­ge situ­a­tio­ner.

Giv det et lyt!

Nick Mul­vey — Did­n’t have time

Nick Mul­vey — Wasi Ngoma/Gumboots

Mys­pa­ce | Nick Mul­vey

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!