Guldkorn februar 2015

11 mar 2015 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

6149293095_e5501e5d60_b
Foto: Robert Moses Joyce

Febru­ar måneds bed­ste san­ge får du her på en per­leræk­ke. Yumi Zou­ma og Mari­ka Hack­man, der beg­ge lige har smidt frem­ra­gen­de udgi­vel­ser (hen­holds­vis II og We slept At Last) optræ­der to gan­ge på listen. Det sam­me gør Lord Huron, der ende­lig udkom­mer med deres andet album Stran­ge Tales den 6. april.

Dan­ske bidrag på listen kom­mer fra Aks­glæ­de, Band Ane, Dark­ness Falls (album ude 16. marts) og Tid­li­ge Arm­bånd (nyt album ude nu)! Num­me­ret fra Band Ane er taget fra det smuk­ke og san­se­li­ge album Anish Cara­van Music, der udkom sent sid­ste år og som jeg kåre­de til et af de bed­ste albums fra 2014. Aks­glæ­de har fået opmærk­som­hed fra Kar­ri­e­re­ka­no­nen, er i rota­tion på P4 og har en debut-ep på trapperne.

 Trackliste

1. Jon Hopkins — I Remember
2. JOHNNY JEWEL/ CHROMATICSYES (Love The­me From Lost River)
3. Yumi Zou­ma — Song For Zoe & Gwen
4. Young Won­der — Intergalactic
5. Braids — Miniskirt
6. Baha­mas — All The Time
7. SUMMER HEART — Beat of Your Heart
8. Moon King — Roswell
9. The Lei­su­re Socie­ty — Tall Bla­ck Cabins
10. Unk­nown Mor­tal Orche­stra — Multi-Love
11. Twer­ps — Shoulders
12. Alex G — Sarah
13. RA — The Void
14. Lord Huron — The Night We Met
15. Mari­ka Hack­man — Skin
16. Peter Bro­de­ri­ck — Red Earth
17. Sivu — The Nile (feat. Rae Morris)
18. Sea Chan­ge — We Run
19. Eli­as — Revolution
20. Aks­glæ­de — Lil­le Taar­bæk­tøs (radio edit)
21. Simen Mit­lid — Dandelion
22. Lord Huron — Fool for Love
23. Mari­ka Hack­man — Mari­ka Hack­man — Clau­de’s Girl
24. Yumi Zou­ma — Catastrophe
25. Why We Run — Com­fortab­le Lie
26. AURORA — Runaway
27. Cos­mo Shel­dra­ke — Rich (Edit) (Ft. Ann­drey­ah Vargas)
28. Sounds Like Moving — Bla­ck Roses
29. Jac­co Gard­ner — Find Yourself
30. Tid­li­ge Arm­bånd — Skærme
31. Shel­ter Point — Hansei
32. Floren­ce & the Machine — What Kind of Man (Nico­las Jaar remix)
33. PURPLE — Extinction
34. Dark­ness Falls — Dan­ce And Cry
35. Man Wit­hout Coun­try — Laws of Motion (feat. Whi­te Sea)
36. HOUSE OF WOLVES — Daugh­ter Of The Sea
37. Band Ane — Insi­de The Knitting
38. Ben Lukas Boy­sen — Sle­e­pers Beat Theme

 


Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed alli­ge­vel ikke er noget, du ken­der (god musik bli­ver som bekendt aldrig for gammelt).

Det fede ved soundcloud­p­lat­for­men er, at det tit er ste­det hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!