Posts Tagged ‘neo-classical’

8 okt
2016

Keaton Henson – Kindly Now

Tag det som en udfor­dring. Lyt dig igen­nem Kind­ly Now, sene­ste udgi­vel­se fra Kea­ton Hen­son — mester­for­mid­ler af hjer­teskæ­ren­de melan­ko­li [&hellip

4 aug
2016

Island Songs — Island rundt med Ólafur Arnalds

Ind over som­me­ren har Óla­fur Arnalds — som vi fle­re gan­ge tid­li­ge­re har skre­vet om her på blog­gen — været [&hellip

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!