Bedste danske albums 2014

27 feb 2015 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Bedste danske albums 2014

Inden vi kom­mer alt for langt ind i 2015, føler jeg det er på sin plads at få run­det 2014 af med min års­li­ste over de bed­ste dan­ske udgi­vel­ser fra 2014. Der er sik­kert dem, der vil mene at det er lige sent nok, og det er det mulig­vis også. Så ka du altid hop­pe over til artik­len om 15 dan­ske upco­m­ing bands du skal høje med i 2015 eller et af de andre nor­malt mere fremadsku­en­de artik­ler på bloggen.

Til­ba­ge på spo­ret! Som med alle rang­ord­nin­ger jeg laver, skal pla­ce­rin­ger­ne tages med et gran salt.. Skul­le jeg tage stil­ling en anden dag, hav­de der sik­kert være byt­tet en del om. At rang­ordne ens favo­rit­ter på den­ne måde vir­ker lidt omsonst, idet gen­rer og udtryk er så for­skel­lige og giver mening og nydel­se i for­skel­lige situ­a­tio­ner og stemninger.

Jeg har sam­let ét glansnum­mer fra hver udgi­velse i en play­li­ste til sidst i indlægget.

Here goes — de bed­ste dan­ske udgi­vel­ser fra 2014!

25. Futu­re 3 – With And Without
24. Stærosaurus – Sto­re Hoved
23. Tomas Bar­fod – Love Me
22. Alco­ho­lic Faith Mis­sion – We Stop The Wor­ld From Fal­ling Apart
21. Qui­ck Qui­ck Obey – Bulb Days
20. Tre­e­fight For Sun­light – Pizza
19. Tra­vel­ling Tri­bes – Arti­fi­ci­al Moonlights
18. The Gre­at Dicta­tors – Liars
17. Band Ane – Anish Cara­van Music
16. Ice Cream Cat­hed­ral – Sud­den Anatomy
15. Com­mu­ni­ons – Cobblestones/ So Long Sun / Love Stands Still (EP + single)
14. Musik Til Mor – Du Ale­ne Fin­der Nok Omkring (EP)
13. North Fall – Out­si­de It’s Growing Light
12. Schultz & Fore­ver — Bro­adcast Dyna­mi­cs (EP)
11. The New Spring – Late Bloomer
10. Dad Rocks! – Year Of The Flesh
9. Melo­dio – Uni­ted In Sound (Kun til­gæn­ge­lig på WiMP)
8. Sle­ep Par­ty Peop­le – Floating
7. Mil­fórd – Smithereens
6. Blaue Blu­me – Beau & Loret­te (EP)
5. Chorus Grant – Space
4. Vi Sid­der Bare Her ‎– Ingen Reg­ning Til Mig
3. Temp­le – Fluorescence
2. Bro­ken Twin – May
1. Nav­ne­løs – Værk

 

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!