Archive for januar, 2012

6 jan
2012

Mount Rushmore Safari

Mount Rus­h­mo­re Safa­ri er et sprit­nyt navn fra Køben­havns under­grund. Ban­det, der blev dan­net i star­ten af 2011, spil­ler ener­gisk indie-rock med [&hellip

5 jan
2012

Emika

Nu var bastungt musik lige begyndt at kede mig og bli­ve en tand for­ud­si­ge­ligt. Men så kom­mer Emi­ka med sit selv­be­tit­le­de [&hellip

3 jan
2012

Syd Matters

Syd Mat­ters er den fran­ske sin­­ger-songwri­ter Jonat­han Moral og hans band. Pseu­do­ny­met Syd Mat­ters er en sam­men­skriv­ning af Pink Floyds Syd Bar­rett [&hellip

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!