Syd Matters

3 jan 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Syd Mat­ters er den fran­ske sin­ger-songwri­ter Jonat­han Moral og hans band. Pseu­do­ny­met Syd Mat­ters er en sam­men­skriv­ning af Pink Floyds Syd Bar­rett og Roger Waters.

I gen­nem det meste af 2011 har jeg nydt at lyt­te til Syd Mat­ters’ album Bro­t­hero­ce­an, som består af en sam­ling lang­som­me, hyp­no­ti­ske, har­moni­ske og drøm­men­de kryds­nin­ger mel­lem melan­kolsk pop og folk, der brin­ger tan­ker­ne over på ban­det Mid­la­ke. Når det er mest højstemt min­der det lidt om Sufjan Stevens.

San­ge­ne har ofte smuk­ke kor­har­moni­er, og det lofi-aku­sti­ske går hånd i hånd med elek­tro­ni­ske ind­s­park, der ube­mær­ket flet­ter sig sam­men med de øvri­ge instru­men­ter; gui­tar, cel­lo, vin­ta­ge key­bo­ard, fløjter.

Tema­tisk cen­tre­rer san­ge­ne sig om havet og dets mystik.

Her er et udpluk fra pla­den, som jeg selv­føl­ge­lig anbe­fa­ler, du lyt­ter til fra ende til anden for opti­mal ople­vel­se og ind­le­vel­se. Det kan gøres via Spo­ti­fy (link læn­ge­re nede).

Syd Mat­ters — A Robbery

04-syd_­mat­ters-a_ro­b­be­ry

Syd Mat­ters — River Sister

06-syd_­mat­ters-river_­si­ster

Syd Mat­ters — I Might Float

09-syd_­mat­ters-i_migh­t_­flo­at

 

Syd Mat­ters | Homepage

Syd Mat­ters | Spotify

Syd Mat­ters | Facebook

Syd Mat­ters | Myspace

Syd Mat­ters | iTunes

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!