Archive for januar, 2012

26 jan
2012

Kira Skov — Flower of the evening (Mike Sheridan remix)

Mike She­ri­dan har taget Kira Skov under kær­lig behand­ling, og det er der kom­met det­te mør­ke, men lækre og chil­le­de [&hellip

25 jan
2012

Boho Dancer

Boho Dan­cer har eksi­ste­ret som band siden 2009 og har spil­let på for­skel­li­ge festi­va­ler rundt om i Dan­mark samt været [&hellip

25 jan
2012

Gem Club

Pho­to by Jared Gra­ves Gem Club er et band, jeg har været forel­sket i, siden jeg opda­ge­de debutal­bum­met Bre­a­kers for [&hellip

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!