The Divers — Diamond Dust

27 okt 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

the divers2

The Divers har smidt en ny fan­ta­stisk sing­le ud, og den har fået en video med en bil­le­desi­de, der mat­cher musik­ken ret per­fekt med sin futuri­sti­ske 80’er æstetik.

Kavin­sky, som fik stor opmærk­som­hed efter han med­vir­ke­de på Nico­las Win­ding Refns stil­be­vid­ste film Dri­ve med num­me­ret Nigh­tcall, er svær at kom­me udenom som refe­ren­ce, men The Divers til­fø­rer alli­ge­vel deres egen nor­di­ske melan­ko­li til 80’er-electro­pop-lyden. Og så er Benja­min Kong­steds dybe og sexe­de røst med til at ska­be en effek­tiv kon­trast til de lyse, rene synthstrøg.

 

Læs mere om The Divers i tid­li­ge­re artik­ler på Musik Mig Blidt her og her.

 

The Divers | Facebook
The Divers | Bandcamp

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!