The Divers

12 jan 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

tokyo_underwater_01

The Divers er et næsten ube­skre­vet blad. Jeg faldt over dem, da jeg så, at de er sup­port til Musik Mig Blidt-ynd­lin­ge­ne Far Away Form Fijis relea­se­par­ty den 21. febru­ar på Ide­al Bar, hvor de fejrer udgi­vel­sen af deres tred­je EP.

The Divers er en køben­havnsk duo bestå­en­de af Mik­kel Ander­s­son (Lars and the Hands of Light, Hels­inki Poe­try) på gui­tar, synth og vokal og Benja­min Kong­sted (Skind og Ben) på vokal.

De før­ste ord, der fal­der mig ind, når jeg lyt­ter til åbnings­num­me­ret Big­ger High på demo-Ep’en Music Mat­ters er “cool”, “gro­ovy” og “80’er-lyd”. Det er dog ikke dæk­ken­de for den musi­ka­ske pro­fil, hvis man tager alle fire num­re i betragt­ning. Den kraf­ti­ge brug af synt­hs sen­der tan­ker­ne i ret­ning af drøm­men­de fir­ser-pop med et melan­kolsk twist, men der anes også en inspira­tion hen­tet fra bri­tisk new wave og psy­ke­de­lisk rock. Voka­len er for det meste dyb, mørk og dvæ­len­de, men på Des­cen­ding Rain, intro­du­ce­res en andro­gyn, lys og håbe­fuld vokal, lige­som en mani­p­u­le­ret lys vokal også blø­der op på det ellers mør­ke og køli­ge udtryk på Big­ger High. 

Lyt til hele EP’en her:

 

Det er efter min mening et skyhøjt niveau duo­en læg­ger for dagen på den­ne skøn­ne EP. Den kan down­lo­a­des gra­tis fra deres Bandcamp-side.

Til sup­port­tjan­sen for Far Away From Fiji på Ide­al Bar optræ­der The Divers med fuldt band-lineup. De har alli­e­ret sig med nog­le kom­pe­ten­te her­rer i form af Anders Tham­bo Ras­mus­sen (The Eclectic Moni­ker, Bör­sen­fie­ber) på bas og synth, Peter Kohl­metz Møl­ler (The Eclectic Moni­ker) på synth og kor samt Ras­mus Val­l­dorf Jen­sen (CTM, Niko­laj Nør­lund) på trom­mer og kor.

Både Far Away From Fiji og The Divers står højt på listen over kunst­ne­re jeg ger­ne vil høre live, så jeg er med 99 % sik­ker­hed at fin­de blandt publi­kum den 21. febru­ar! Er du?

The Dri­vers | Facebook

The Dri­vers | Bandcamp

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!