Posts Tagged ‘San Diego’

13 apr
2012

Nyt fra TV Girl

TV Girl fort­sæt­ter sti­men af pop­per­ler med kla­re refe­ren­cer til sol­be­skin­net 60’er lo-fi pop­mu­sik. San­gen her er fra LP’en med [&hellip

25 aug
2011

Tv Girl — Benny And The Jetts (EP)

Tv Girl leve­rer end­nu engang lo-fi indie pop, som er for­ban­det cat­chy og gro­ovy. Det sker i form af den nye [&hellip

2 jun
2011

Dirty Gold

Dir­ty Gold går direk­te ind på mit som­mer­so­und­tra­ck. Det er per­fekt til bøl­gen blå og sand mel­lem tæer­ne! Deres var­me [&hellip

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!