Dirty Gold

2 jun 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Dir­ty Gold går direk­te ind på mit som­mer­so­und­tra­ck. Det er per­fekt til bøl­gen blå og sand mel­lem tæer­ne! Deres var­me gui­tar rif­fs min­der mig en smu­le om Beach House.

Grup­pen har ind­til vide­re kun udgi­vet en EP. Giv den et lyt herunder!

ROAR by dir­ty­gold

Dir­ty Gold | Homepage

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!