Nyt fra TV Girl

13 apr 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

TV Girl fort­sæt­ter sti­men af pop­per­ler med kla­re refe­ren­cer til sol­be­skin­net 60’er lo-fi popmusik.

San­gen her er fra LP’en med tit­len The Wild, The Inno­cent, The TV Shuf­f­le, der udkom­mer om et par ugers tid til gra­tis download.

Tv Girl — I Won­der Who She’s kis­sing now (Right cli­ck to download)

I Won­der Who Shes Kis­sing Now

 

Her er en lidt ældre sang med sam­me nostal­gi­ske, som­mer­ag­ti­ge kvaliteter:

 

Down­lo­ad i øvrigt ban­dets to EP’er kvit of frit her. Hvis de koste­de pen­ge, vil­le de være alle pen­ge­ne værd!

 

Tv Girl | Bandcamp

Tv Girl | Facebook

Tv Girl | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!