Posts Tagged ‘Father Figure Records’

29 maj
2013

Eksklusiv premiere: Suns Of Satan — Sidespring

Det er mig en stor glæ­de helt eks­klu­sivt at kun­ne præ­sen­te­re debutal­bum­met Sidespring fra et nyt band på den dan­ske stjer­ne­him­mel, [&hellip

17 sep
2012

TM Hunter — La Porte

TM Hunter er et nyt køben­havnsk band bestå­en­de af de to med­lem­mer Micha­el og The­re­se Fis­cher­son. Helt uer­far­ne ud i musik­ken er [&hellip

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!