Posts Tagged ‘elektronisk’

11 apr
2012

Rumpistol / Red Baron — Floating

Sid­ste års Talk To You EP fra dan­ske Rum­pi­stol (Jens B. Chri­sti­an­sen) var en lil­le geni­streg. Siden har jeg glæ­det [&hellip

6 mar
2012

Heidi Mortensen — Mørk (EP)

Hei­di Mor­ten­sens EP Mørk udkom den 5. marts 2012 på Rump Recor­dings. En inter­es­sant og per­son­lig udgi­vel­se, der er svær at [&hellip

22 feb
2012

Rekompileret — gratis remixes til folket

Rekom­pi­le­ret har jeg over­ve­jet at blog­ge om en rum tid nu. Kon­cep­tet er nem­lig super fedt! Rekom­pi­le­ret er en slags mel­lem­ting mel­lem [&hellip

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!