Rekompileret — gratis remixes til folket

22 feb 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Rekom­pi­le­ret har jeg over­ve­jet at blog­ge om en rum tid nu. Kon­cep­tet er nem­lig super fedt!

Rekom­pi­le­ret er en slags mel­lem­ting mel­lem en musik­blog og et non-pro­fit pla­de­sel­skab. Hver anden måned sva­ren­de til 6 gan­ge om året udgi­ver de en ny kom­pi­la­tion af kva­li­tets­re­mixes fra dan­ske kunst­ne­re til fri down­lo­ad. Fol­ke­ne bag Rekom­pi­le­ret er et køben­havnsk ensem­b­le, der gan­ske sim­pelt ønsker at frem­me dansk musik og ikke mindst dan­ske remixes.

Kom­pi­la­tio­ner­ne inde­hol­der i alt 10 tra­cks fra både etab­le­re­de såvel som upco­m­ing pro­du­ce­re og bli­ver lagt op i 30 dage, inden de bli­ver taget ned igen.

Rekom­pi­le­ret har også humoren i orden. Såle­des hed­der de to fore­gå­en­de udgi­vel­ser “John­nys Hel­te” og “Kaf­fe­be­ats og Dan­sesko”, mens den nuvæ­ren­de hed­der “Gam­le Jas”. Rime­lig sort og kre­a­tivt, men jeg kan li’ det!

Gam­le Jas” inde­hol­der gene­relt nog­le rig­tig gode remixes. Et par af num­re­ne har jeg alle­re­de blog­get om., f.eks. det lækre blu­es-stø­ve­de Mike She­ri­dan remix af Kira Skov. Jeg har også tid­li­ge­re blog­get om Sekuoia og Jonas K.P. der er på tra­ck­li­sten med to num­re, hvoraf sær­ligt Sekuoi­as remix af When Saints Go Machine impo­ne­rer mig.

When Saints Go Machine — Kel­ly (Sekuoia Remix) (Right cli­ck to download)

10 When Saints Go Machine — Kel­ly (Sekuoia Remix)

Tro­els Abra­ham­sen & Sekuoia — Cal­led — Eve­ning (Jonas K.P. Remix) (Right cli­ck to download)

01 Tro­els Abra­ham­sen & Sekuoia — Cal­led — Eve­ning (Jonas K.P. Remix)

 

Rune Sven­nings­ens remix af In memoirs er også ret lækkert:

In memoirs — Rome isn’t gone (Rune Sven­nings­en Remix) (Right cli­ck to download)

07 In memoirs — Rome isn’t gone (Rune Sven­nings­en Remix)

 

Her er den ful­de tra­ck­li­ste af den­ne omgang Rekompileret:

1. Den Fjer­de Vaeg — Play­ba­ck (Shat­ter Hands Remix)
2. When Saints Go Machine — Kel­ly (Sekuoia Remix)
3. Kira Skov — Flower Of The Eve­ning (Mike She­ri­dan Remix)
4. Bel­le Vil­le — Opi­um (Bel­le Vil­le Remix)
5. Aebe­loe — Elli­ot (Zack Christ Remix)
6. In Memoirs — Rome Isnt Gone (Rune Sven­nings­en Remix)
7. Tro­els Abra­ham­sen & Sekuoia — Cal­led — Eve­ning (Jonas K.P. Remix)
8. Er De Sja­eld­ne — Spur­ve­ho­eg (Hankat Remix)
9. Mika­el Rose — Mr. Col­lie (Maf­fi Remix)
10. Klum­pen & Raske Pen­ge — Rundt (Bea­stie Respond Remix)

 

Fol­ke­ne bag Rekom­pi­le­ret hol­der des­u­den den 10. marts en fest i Køben­havn, der på fle­re måde er attraktiv.

Gode nav­ne som Lulu Rou­ge, Rosa Lux, Mik­kel Holt­oug og Tho­mas Mad­vig sør­ger for musik­ken, og så koster det kun — hold fast: 34,99 kr, mens du slip­per med en flad 20’er for en stor fadøl. What’s not to like?

Link til even­ten: http://www.facebook.com/events/372935836067797/

 

Rekom­pi­le­ret | Homepage

Rekom­pi­le­ret | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!